Vydání 7/2000

Číslo: 7/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 7/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

44/2000 K výkladu zákona o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

Datum: 28.06.2000 · Sbírkové č.: 44/2000 · Sp. zn.: Cpjn 38/98 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7/2000 · Strana: 414 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §31; 40/1964 Sb.: §32; 40/1964 Sb.: §46; 40/1964 Sb.: §48; 40/1964 Sb.: §118; 40/1964 Sb.: §119; 40/1964 Sb.: §133; 40/1964 Sb.: §142; 40/1964 Sb.: §149a; 40/1964 Sb.: §149 odst.1; 40/1964 Sb.: §150; 87/1991 Sb.: §5 odst.3; 265/1992 Sb.: §2 odst.1 písm.a); 265/1992 Sb.: §2 odst.3 věta 1.; 265/1992 Sb.: §2 odst.2; 265/1992 Sb.: §3 písm.a); 265/1992 Sb.: §3 písm.b); 265/1992 Sb.: §4 odst.4 písm.d); 265/1992 Sb.: §4 odst.4 písm.b); 265/1992 Sb.: §4 odst.2; 265/1992 Sb.: §4 odst.1; 265/1992 Sb.: §4 odst.3; 265/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.c); 265/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.e); 265/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.f); 265/1992 Sb.: §5 odst.5; 265/1992 Sb.: §5 odst.2; 265/1992 Sb.: §7 odst.1; 265/1992 Sb.: §8; 344/1992 Sb.: §4; 344/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.b); 344/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.a); 344/1992 Sb.: §27 písm.a); 344/1992 Sb.: §29 odst.3; 344/1992 Sb.: §72 odst.4;

Rozhodnutí ve věcech trestních

37/2000 Úkony právní služby a délka porady s obhájcem

Datum: 29.06.1999 · Sbírkové č.: 37/2000 · Sp. zn.: 11 To 79/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2000 · Strana: 392 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.c); 235/1997 Sb.;

38/2000 Pokračování v jednání po sdělení obvinění

Datum: 22.07.1999 · Sbírkové č.: 38/2000 · Sp. zn.: 12 To 86/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2000 · Strana: 395 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §12 odst.11; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e);

39/2000 Úkony právní služby a účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení

Datum: 29.06.1998 · Sbírkové č.: 39/2000 · Sp. zn.: 9 To 284/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 7/2000 · Strana: 399 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 písm.g); 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.g); 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.e);

40/2000 Stížnost pro porušení zákona a nové projednání a rozhodnutí věci

Datum: 10.03.1999 · Sbírkové č.: 40/2000 · Sp. zn.: 5 Tz 15/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2000 · Strana: 401 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §164 odst.5; 141/1961 Sb.: §174 odst.2 písm.d); 141/1961 Sb.: §270 odst.4; 141/1961 Sb.: §270 odst.1;

41/2000 Zbavení osobní svobody a rozdíl od omezování osobní svobody

Datum: 27.10.1999 · Sbírkové č.: 41/2000 · Sp. zn.: 4 Tz 149/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2000 · Strana: 405 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §231; 140/1961 Sb.: §232 odst.1; 140/1961 Sb.: §232; 141/1961 Sb.: §11 odst.2; 141/1961 Sb.: §172 odst.4; 40/2009 Sb.: §170 odst.1; 40/2009 Sb.: §171;

42/2000 Prostudování spisu při skončení vyšetřování jako úkon právní služby

Datum: 15.04.1999 · Sbírkové č.: 42/2000 · Sp. zn.: 14To 92/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/2000 · Strana: 410 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.2; 177/1996 Sb.: §11 odst.1; 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 235/1997 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

45/2000 Zajištění bytové náhrady a dobré mravy

Datum: 27.10.1999 · Sbírkové č.: 45/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 1827/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2000 · Strana: 427 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §160 odst.3; 99/1963 Sb.: §163; 40/1964 Sb.: §3 odst.1;

46/2000 Řízení o určení neplatnosti nabídky a místní příslušnost

Datum: 28.08.1998 · Sbírkové č.: 46/2000 · Sp. zn.: 16 Co 286/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2000 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §88 odst.1 písm.h); 99/1963 Sb.: §103; 72/1994 Sb.: §22 odst.1;

47/2000 Dovolání a možnost věcného přezkumu rozhodnutí soudu prvního stupně

Datum: 31.08.1999 · Sbírkové č.: 47/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 1056/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2000 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43 odst.2; 99/1963 Sb.: §147 odst.1; 99/1963 Sb.: §205 odst.1; 99/1963 Sb.: §241 odst.3;

48/2000 Obnova řízení a jiné posouzení právní otázky v nálezu ÚS

Datum: 28.01.1999 · Sbírkové č.: 48/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 322/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2000 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §228 odst.1 písm.a);

49/2000 Právo na vydání věci v restitučním řízení

Datum: 26.11.1998 · Sbírkové č.: 49/2000 · Sp. zn.: 3 Cdon 385/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2000 · Strana: 439 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §126; 99/1963 Sb.: §127 odst.1; 99/1963 Sb.: §241 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §258; 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 40/1964 Sb.: §126;

50/2000 Vydržení a započtení držby před 1.1.1992

Datum: 08.12.1998 · Sbírkové č.: 50/2000 · Sp. zn.: 22 Cdo 2273/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2000 · Strana: 445 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §134 odst.1; 40/1964 Sb.: §134 odst.2; 40/1964 Sb.: §868;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.