Vydání 5/2000

Číslo: 5/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 5/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

25/2000 Peněžitá záruka a výkon peněžitého trestu

Datum: 29.05.1999 · Sbírkové č.: 25/2000 · Sp. zn.: 11 To 86/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2000 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73a odst.4; 141/1961 Sb.: §344 odst.3; 40/2009 Sb.;

26/2000 Poškozování cizí věci a vlastnictví (faktická držba) věci

Datum: 27.09.1999 · Sbírkové č.: 26/2000 · Sp. zn.: 7 To 70/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2000 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §257 odst.1; 140/1961 Sb.: §257 odst.2 písm.a);

27/2000 Trestný čin vraždy dílem dokonaný a pokus o vraždu

Datum: 17.08.1999 · Sbírkové č.: 27/2000 · Sp. zn.: 4 To 57/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 5/2000 · Strana: 258 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §219 odst.1; 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §21 odst.1; 40/2009 Sb.: §140 odst.1; 40/2009 Sb.: §140 odst.3 písm.a);

28/2000 Náhrada majetkové škody v cizí měně a adhézní řízení

Datum: 22.09.1999 · Sbírkové č.: 28/2000 · Sp. zn.: 7 Tz 105/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 99/1963 Sb.: §155 odst.2;

29/2000 Trest souhrnný a trestní příkaz. Odlišení souběhu a recidivy.

Datum: 10.03.1998 · Sbírkové č.: 29/2000 · Sp. zn.: 4 To 124/98 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/2000 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.2; 141/1961 Sb.: §314e odst.5; 40/2009 Sb.: §43 odst.2;

30/2000 Náklady řízení a náhrada nákladů poškozeného

Datum: 21.04.1999 · Sbírkové č.: 30/2000 · Sp. zn.: 3 To 171/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/2000 · Strana: 271 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §154; 141/1961 Sb.: §155 odst.1; 177/1996 Sb.: §15a; 235/1997 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

30/2000 Dokazování v odvolacím řízení a zrušení rozhodnutí

Datum: 24.03.1999 · Sbírkové č.: 30/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 1901/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §213; 99/1963 Sb.: §219a; 99/1963 Sb.: §221 odst.1; 65/1965 Sb.: §176; 262/2006 Sb.: §252;

31/2000 Podílové spoluvlastnictví a hospodaření se společnou věcí

Datum: 20.01.1999 · Sbírkové č.: 31/2000 · Sp. zn.: 22 Cdo 2528/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 284 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 99/1963 Sb.: §214 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §235d; 99/1963 Sb.: §241 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §242; 40/1964 Sb.: §139 odst.2; 89/2012 Sb.: §1128; 89/2012 Sb.: §1139;

32/2000 Výměna bytů mezi nájemci bytů

Datum: 31.03.1999 · Sbírkové č.: 32/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 291/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 288 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §715;

33/2000 Skončení pracovní poměru cizince a odnětí povolení k pobytu

Datum: 19.04.1999 · Sbírkové č.: 33/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 572/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 292 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §42 odst.3 písm.a); 123/1992 Sb.; 262/2006 Sb.: §48;

34/2000 Volba a jmenování v pracovním poměru a další pracovní zařazení

Datum: 24.03.1999 · Sbírkové č.: 34/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 2088/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 301 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §7 odst.2; 65/1965 Sb.: §65 odst.3; 262/2006 Sb.: §73;

35/2000 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví a nemoc z povolání

Datum: 11.02.1999 · Sbírkové č.: 35/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 376/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 312 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §445; 65/1965 Sb.: §190;

36/2000 Zápis rozdělených společností do obch.rejstříku a neplatnost valné hromady

Datum: 23.03.1999 · Sbírkové č.: 36/2000 · Sp. zn.: 32 Cdo 398/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2000 · Strana: 322 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200a odst.2; 513/1991 Sb.: §36; 513/1991 Sb.: §38b; 513/1991 Sb.: §69b odst.1; 90/2012 Sb.: §92;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.