Vydání 4/2000

Číslo: 4/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 4/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

20/2000 Přibrání znalce a jeho konzultanta

Datum: 26.02.1998 · Sbírkové č.: 20/2000 · Sp. zn.: 4To 70/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2000 · Strana: 196 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §105 odst.1; 36/1967 Sb.: §10 odst.2;

21/2000 Právo odepřít výpověď a pokuta svědkovi při neoprávněném odepření

Datum: 08.07.1998 · Sbírkové č.: 21/2000 · Sp. zn.: 8 To 470/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2000 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §66; 141/1961 Sb.: §100 odst.2;

22/2000 Amnestie a zastavení trestního stíhání

Datum: 09.06.1999 · Sbírkové č.: 22/2000 · Sp. zn.: 7 Tz 75/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §223 odst.1;

23/2000 Mimosmluvní odměna a úkony právní služby

Datum: 16.06.1999 · Sbírkové č.: 23/2000 · Sp. zn.: 7 Tz 66/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.3; 177/1996 Sb.: §11; 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 235/1997 Sb.;

24/2000 Nedovolená výroba a držení omamných látek a totožnost skutku

Datum: 17.11.1998 · Sbírkové č.: 24/2000 · Sp. zn.: 7 To 686/98 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2000 · Strana: 218 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §187 odst.1; 140/1961 Sb.: §220 odst.1; 141/1961 Sb.: §220 odst.1; 40/2009 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

23/2000 Obecný zmocněnec a způsobilost k řádnému zastupování

Datum: 29.04.1999 · Sbírkové č.: 23/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1301/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §27 odst.1; 40/1964 Sb.: §31;

24/2000 Náklady řízení a odměna notáře při odúmrti

Datum: 29.12.1993 · Sbírkové č.: 24/2000 · Sp. zn.: 14 Co 225/93 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2000 · Strana: 227 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §140 odst.3; 99/1963 Sb.: §175q; 99/1963 Sb.: §175r; 40/1964 Sb.: §462;

25/2000 Nucené zastoupení při dovolání a podmínka právnického vzdělání

Datum: 28.01.1999 · Sbírkové č.: 25/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 1638/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §241 odst.1;

26/2000 Odporovatelnost a rozhodnutí o neúčinnosti úkonu jako exekuční titul

Datum: 27.05.1999 · Sbírkové č.: 26/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1703/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 231 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §258 odst.1; 40/1964 Sb.: §42a; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §16 odst.4; 89/2012 Sb.: §595;

27/2000 Právní úkony a odporovatelnost

Datum: 18.05.1999 · Sbírkové č.: 27/2000 · Sp. zn.: 31 Cdo 1704/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a odst.2; 89/2012 Sb.: §589;

28/2000 Dědění ze závěti se svědky a vyloučení dědiců

Datum: 27.05.1997 · Sbírkové č.: 28/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1883/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §476f; 40/1964 Sb.: §476b; 89/2012 Sb.: §1534; 89/2012 Sb.: §1540; 89/2012 Sb.: §1541;

29/2000 Náhrada za ztrátu na výdělku při uznání invalidity

Datum: 08.10.1998 · Sbírkové č.: 29/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1233/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2000 · Strana: 243 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §195;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.