Vydání 3/2000

Číslo: 3/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 3/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

14/2000 Podjatost soudce a uveřejnění jeho článku v tisku

Datum: 15.09.1999 · Sbírkové č.: 14/2000 · Sp. zn.: 7 Nd 310/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.1;

15/2000 Mimosmluvní odměna advokáta a její snížení

Datum: 12.05.1999 · Sbírkové č.: 15/2000 · Sp. zn.: 8 To 48/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2000 · Strana: 137 · Vztah k předpisu: 235/1977 Sb.; 177/1996 Sb.: §12 odst.4; 177/1996 Sb.: §15a;

16/2000 Závěrečná řeč jako úkon právní služby

Datum: 27.05.1999 · Sbírkové č.: 16/2000 · Sp. zn.: 8 To 59/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2000 · Strana: 139 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.d); 235/1997 Sb.;

17/2000 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru

Datum: 31.03.1999 · Sbírkové č.: 17/2000 · Sp. zn.: 5 Tz 29/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 141 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §249a odst.2;

18/2000 Hlavní líčení a nepřítomnost obžalovaného

Datum: 29.06.1999 · Sbírkové č.: 18/2000 · Sp. zn.: 8 Tz 77/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §202 odst.4; 141/1961 Sb.: §202 odst.2;

19/2000 Nutná obhajoba a právo na užívání mateřského jazyka

Datum: 03.09.1998 · Sbírkové č.: 19/2000 · Sp. zn.: 12 To 473/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2000 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.14; 141/1961 Sb.: §36a odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §36a odst.2 písm.d);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

16/2000 Zastavení výkonu rozhodnutí vyklizením a nedostatečná identifikace bytu

Datum: 31.03.1999 · Sbírkové č.: 16/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1236/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §340;

17/2000 Platnost smlouvy o převodu nemovitosti již dříve převedené

Datum: 25.02.1999 · Sbírkové č.: 17/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 848/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 159 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §123; 40/1964 Sb.: §133; 40/1964 Sb.: §575; 40/1964 Sb.: §588; 265/1992 Sb.: §2 odst.3; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §1100;

18/2000 Vydání věci v restituci

Datum: 22.10.1998 · Sbírkové č.: 18/2000 · Sp. zn.: 22 Cdo 593/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 163 · Vztah k předpisu: 87/1991 Sb.: §5 odst.3; 87/1991 Sb.: §5 odst.5;

19/2000 Dohoda o vydání nemovitosti v restituci

Datum: 31.05.1999 · Sbírkové č.: 19/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 1000/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §35; 229/1991 Sb.: §9 odst.2; 229/1991 Sb.: §9 odst.1; 229/1991 Sb.: §11 odst.1; 283/1993 Sb.: §42;

20/2000 Vypořádání BSM zaniklého prohlášením konkurzu a pohledávky třetí třídy

Datum: 16.06.1999 · Sbírkové č.: 20/2000 · Sp. zn.: 31 Cdo 1908/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §143; 40/1964 Sb.: §149 odst.2; 40/1964 Sb.: §150; 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.k); 328/1991 Sb.: §20; 328/1991 Sb.: §32 odst.2 písn.c); 328/1991 Sb.: §32 odst.2 písm.c);

21/2000 Spor o určení nezákonnosti stávky a způsobilost být účastníkem řízení

Datum: 12.06.1998 · Sbírkové č.: 21/2000 · Sp. zn.: 31 Cdo 218/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2000 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 2/1991 Sb.: §17 odst.5;

22/2000 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Datum: 30.07.1998 · Sbírkové č.: 22/2000 · Sp. zn.: 29 Ca 250/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2000 · Strana: 190 · Vztah k předpisu: 334/1992 Sb.; 10/1993 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.