Vydání 2/2000

Číslo: 2/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 2/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

9/2000 Skončení služebního poměru policisty (propuštění)

Datum: 20.10.1999 · Sbírkové č.: 9/2000 · Sp. zn.: S 296/99 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §106 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech trestních

8/2000 Skončení vyšetřování a prostudování spisu

Datum: 01.09.1998 · Sbírkové č.: 8/2000 · Sp. zn.: 4 To 440/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2000 · Strana: 74 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §166 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.c);

9/2000 Vydání do ciziny (vydávací vazba ) a předběžná vazba

Datum: 04.09.1997 · Sbírkové č.: 9/2000 · Sp. zn.: 3 Nt 364/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2000 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §375; 141/1961 Sb.: §381; 141/1961 Sb.: §381 odst.1; 141/1961 Sb.: §382 odst.2; 549/1992 Sb.: čl.16; 549/1992 Sb.: čl.22;

10/2000 Řízení proti mladistvým a vyrozumění orgánu péče o děti

Datum: 27.05.1999 · Sbírkové č.: 10/2000 · Sp. zn.: 10 Tz 47/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §297 odst.2;

11/2000 Obnova řízení a vyloučení obnovy při zániku trestnosti

Datum: 28.07.1999 · Sbírkové č.: 11/2000 · Sp. zn.: 3 To 428/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2000 · Strana: 87 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §279 písm.a);

12/2000 Zákaz činnosti a jeho stavení pro případ vazby

Datum: 02.07.1998 · Sbírkové č.: 12/2000 · Sp. zn.: 12 To 278/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2000 · Strana: 89 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §49 odst.3; 40/2009 Sb.: §74 odst.1;

13/2000 Výslech znalce a odkázání na písemný znalecký posudek

Datum: 03.02.1999 · Sbírkové č.: 13/2000 · Sp. zn.: 7 To 388/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 2/2000 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §108 odst.1; 141/1961 Sb.: §220 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

10/2000 Obnova řízení vůči původnímu (nezpůsobilému) účastníku řízení

Datum: 25.02.1999 · Sbírkové č.: 10/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 92/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 101 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §234 odst.1;

11/2000 Nicotnost správního aktu a přezkum věcné správnosti aktu

Datum: 17.12.1998 · Sbírkové č.: 11/2000 · Sp. zn.: 3 Cdon 1091/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 105 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §109 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §135;

12/2000 Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu a souhlas spoluvlastníků

Datum: 26.01.1999 · Sbírkové č.: 12/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 339/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §137; 40/1964 Sb.: §139 odst.2; 40/1964 Sb.: §151a; 40/1964 Sb.: §151b; 89/2012 Sb.: §1121; 89/2012 Sb.: §1123; 89/2012 Sb.: §1310;

13/2000 Neoprávněná stavba

Datum: 25.02.1999 · Sbírkové č.: 13/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1031/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §135c; 89/2012 Sb.: §506;

14/2000 Převedení na jinou práci a mzdové vyrovnání

Datum: 17.11.1998 · Sbírkové č.: 14/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 59/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 119 · Vztah k předpisu: 19/1991 Sb.: §7 odst.3; 19/1991 Sb.: §7 odst.6; 19/1991 Sb.: §7 odst.1; 235/1992 Sb.;

15/2000 Družstvo bytové

Datum: 04.05.1999 · Sbírkové č.: 15/2000 · Sp. zn.: 32 Cdo 197/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2000 · Strana: 126 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §230;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.