Vydání 10/2000

Číslo: 10/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 10/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

56/2000 Vada trestního příkazu a stížnost pro porušení zákona (rozsah zrušení)

Datum: 07.03.2000 · Sbírkové č.: 56/2000 · Sp. zn.: 3 Tz 30/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 604 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §269 odst.2; 141/1961 Sb.: §314e odst.5;

57/2000 Náhrada hotových výdajů a jednotlivé úkony právní služby

Datum: 14.12.1999 · Sbírkové č.: 57/2000 · Sp. zn.: 12 To 157/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/2000 · Strana: 607 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §13 odst.3; 235/1997 Sb.;

58/2000 Uznání rozhodnutí cizozemských soudů a definice trestu pro předávání osob

Datum: 20.03.2000 · Sbírkové č.: 58/2000 · Sp. zn.: 11 Tcu 8/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 609 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §384a; 553/1992 Sb.: čl.1; 553/1992 Sb.: čl.1 písm.a);

59/2000 Výkon zbytku trestu u podmíněně propuštěného a úhrnný trest

Datum: 06.08.1998 · Sbírkové č.: 59/2000 · Sp. zn.: 6 To 415/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 10/2000 · Strana: 611 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §64 odst.1; 253/1997 Sb.;

60/2000 Právní moc a vykonatelnost rozsudku a opatrovník pro doručování

Datum: 05.05.1998 · Sbírkové č.: 60/2000 · Sp. zn.: 2 T 187/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Teplice · Vydání: 10/2000 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §45 odst.2; 141/1961 Sb.: §139 odst.2;

61/2000 Zabrání věci a ochrana bezpečnosti lidí nebo majetku

Datum: 27.01.2000 · Sbírkové č.: 61/2000 · Sp. zn.: 3 Tz 13/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 615 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §101 odst.1 písm.c);

62/2000 Zabrání věci a vlastník věci jako cizí státní příslušník

Datum: 26.01.2000 · Sbírkové č.: 62/2000 · Sp. zn.: 5 Tz 211/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.c);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

66/2000 Spor mezi podnikateli zapsanými v rejstříku a věcná příslušnost

Datum: 30.06.1999 · Sbírkové č.: 66/2000 · Sp. zn.: 14 Co 547/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2000 · Strana: 627 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9;

67/2000 Věcná příslušnost soudu u zajištění závazku ze smlouvy o úvěru

Datum: 28.12.1999 · Sbírkové č.: 67/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 1671/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 629 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.r);

68/2000 Rozhodnutí věcně nepříslušného soudu jako vada řízení

Datum: 27.01.2000 · Sbírkové č.: 68/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 840/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 632 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f);

69/2000 Závaznost pravomocného rozsudku

Datum: 27.10.1999 · Sbírkové č.: 69/2000 · Sp. zn.: 33 Cdo 1074/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 635 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159a; 99/1963 Sb.: §159 odst.2;

70/2000 Zástavní právo a uspokojení pohledávky ze zástavy

Datum: 30.11.1999 · Sbírkové č.: 70/2000 · Sp. zn.: 31 Cdo 1181/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 640 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151f; 165/1998 Sb.;

71/2000 Splatnost mzdy

Datum: 20.10.1999 · Sbírkové č.: 71/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 1579/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 644 · Vztah k předpisu: 1/1992 Sb.: §10 odst.2;

72/2000 Vlastnická žaloba a odstranění dočasné stavby

Datum: 01.07.1999 · Sbírkové č.: 72/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 240/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 650 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §126; 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 40/1964 Sb.: §135c; 513/1991 Sb.: §542; 89/2012 Sb.: §506; 89/2012 Sb.: §1040;

73/2000 Nájem nebytových prostor a výše nájmu

Datum: 21.10.1999 · Sbírkové č.: 73/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1548/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 653 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §663; 40/1964 Sb.: §671; 116/1990 Sb.: §3 odst.2;

74/2000 Přihlášky pohledávek do konkurzu a postoupení poheldávky

Datum: 27.10.1999 · Sbírkové č.: 74/2000 · Sp. zn.: 1 Odon 153/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2000 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 109/1964 Sb.: §128 odst.1; 328/1991 Sb.: §20; 94/1996 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.