Vydání 7/1999

Číslo: 7/1999 · Ročník: LI

Obsah vydání 7/1999

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

39/1999 Započítání vazby a vazba v cizině

Datum: 31.03.1998 · Sbírkové č.: 39/1999 · Sp. zn.: 7 To 206/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 7/1999 · Strana: 308 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §22 odst.1; 140/1961 Sb.: §38 odst.1; 141/1961 Sb.: §344 odst.1;

40/1999 Trestní příkaz a důvod pro obnovu řízení

Datum: 05.01.1995 · Sbírkové č.: 40/1999 · Sp. zn.: 4 To 968/94 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/1999 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §278 odst.4; 141/1961 Sb.: §278 odst.1; 141/1961 Sb.: §314e odst.1; 141/1961 Sb.: §314e odst.5;

41/1999 Zneužívání informací v obchodním styku a sdružení osob

Datum: 15.06.1998 · Sbírkové č.: 41/1999 · Sp. zn.: 3 To 289/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/1999 · Strana: 312 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.16; 140/1961 Sb.: §128 odst.2; 40/1964 Sb.: §829;

42/1999 Ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí

Datum: 13.08.1998 · Sbírkové č.: 42/1999 · Sp. zn.: 4 To 566/98 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/1999 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §201 písm.b);

43/1999 Podmíněné odsouzení a rozhodnutí o vykonání původního trestu

Datum: 31.07.1998 · Sbírkové č.: 43/1999 · Sp. zn.: 4 To 475/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/1999 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §60 odst.1; 140/1961 Sb.: §60 odst.3; 141/1961 Sb.: §9 odst.1;

44/1999 TZ:Podvod (§250) Definice-výše škody (§89/12) -věc (§89/13)

Datum: 06.08.1998 · Sbírkové č.: 44/1999 · Sp. zn.: 3 Tz 71/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 323 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.13; 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §247; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §250;

45/1999 TŘ:Vydání do ciziny-vydávací vazba (§381) Zadržení (§76 a §77)

Datum: 06.04.1999 · Sbírkové č.: 45/1999 · Sp. zn.: 11 Tz 30/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §76 odst.4; 141/1961 Sb.: §76 odst.3; 141/1961 Sb.: §76; 141/1961 Sb.: §77 odst.2; 141/1961 Sb.: §77; 141/1961 Sb.: §77 odst.1; 141/1961 Sb.: §379 odst.3; 141/1961 Sb.: §381 odst.1; 141/1961 Sb.: §381; 2/1993 Sb.: čl.8; 162/1998 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

39/1999 OSŘ:Dokazování-důkazní prostředky (§125) -hodnocení důkazů (§132)

Datum: 21.10.1998 · Sbírkové č.: 39/1999 · Sp. zn.: 21 Cdo 1009/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 334 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §125; 99/1963 Sb.: §132;

40/1999 OSŘ:Poučovací povinnost (§5) Dovolání-přípustnost (§237/1/f)

Datum: 30.09.1998 · Sbírkové č.: 40/1999 · Sp. zn.: 2 Cdon 813/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §5; 99/1963 Sb.: §18; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f);

41/1999 OSŘ:Odvolání-řízení u odvolacího soudu (§213) -rozhodnutí o odvolání (§221)

Datum: 26.10.1998 · Sbírkové č.: 41/1999 · Sp. zn.: 26 Cdo 540/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §213; 99/1963 Sb.: §221 odst.1; 40/1964 Sb.: §705;

42/1999 OSŘ:Lhůty (§58) Odvolání-rozhodnutí o odvolání (§218/1/a)

Datum: 27.10.1998 · Sbírkové č.: 42/1999 · Sp. zn.: 20 Cdo 748/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §58; 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.a);

43/1999 OZ:Nájem bytu-výpověď (§711/1/d) Dobré mravy (§3/1)

Datum: 12.11.1998 · Sbírkové č.: 43/1999 · Sp. zn.: 2 Cdon 1706/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 350 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.d);

44/1999 Dědění-náležitosti závěti (§476 a §476a) OSŘ:Řízení o dědictví (§175k)

Datum: 17.11.1998 · Sbírkové č.: 44/1999 · Sp. zn.: 21 Cdo 586/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/1999 · Strana: 354 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175k odst.1; 40/1964 Sb.: §476; 40/1964 Sb.: §476a;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.