Vydání 5/1999

Číslo: 5/1999 · Ročník: LI

Obsah vydání 5/1999

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

26/1999 Zamítnutí stížnosti proti rozhodnutí nadřízeného orgánu a nesprávné poučení

Datum: 10.09.1997 · Sbírkové č.: 26/1999 · Sp. zn.: 10 To 410/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/1999 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §148 odst.2;

27/1999 Neoprávněné užívání cizí věci a úmyslné způsobení škody nikoliv malé.

Datum: 26.01.1998 · Sbírkové č.: 27/1999 · Sp. zn.: 3 To 999/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/1999 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.3; 140/1961 Sb.: §249 odst.1; 40/2009 Sb.: §207 odst.1;

28/1999 Podmínky vydání trestního příkazu

Datum: 17.03.1998 · Sbírkové č.: 28/1999 · Sp. zn.: 7 Tz 26/98 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §173 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §314e odst.1;

29/1999 Zahájení trestního stíhání

Datum: 26.08.1998 · Sbírkové č.: 29/1999 · Sp. zn.: 7 Tz 101/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §160 odst.4;

30/1999 Podmíněné zastavení trestního stíhání a amnestie

Datum: 28.07.1998 · Sbírkové č.: 30/1999 · Sp. zn.: 4 To 680/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/1999 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §308 odst.1; 20/1998 Sb.: čl.I; 20/1998 Sb.;

31/1999 Propuštění z vazby a zamítnutí stížnosti proti rozhodnutí nadřízeného orgánu

Datum: 02.06.1998 · Sbírkové č.: 31/1999 · Sp. zn.: 4 To 508/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/1999 · Strana: 225 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §16; 141/1961 Sb.: §16-18; 141/1961 Sb.: §17; 141/1961 Sb.: §18; 141/1961 Sb.: §149 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

26/1999 Pravomoc soudu k projednání žaloby o zaplacení dlužného pojistného na sociální zabezpečení

Datum: 29.04.1998 · Sbírkové č.: 26/1999 · Sp. zn.: 2 Cdon 1206/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.2; 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 513/1991 Sb.: §106; 582/1991 Sb.; 90/2012 Sb.: §132;

27/1999 Nájem bytu - zrušení práva společného nájmu bytu manžely

Datum: 25.06.1998 · Sbírkové č.: 27/1999 · Sp. zn.: 3 Cdon 117/96 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §205; 99/1963 Sb.: §242 odst.2 písm.d); 99/1963 Sb.: §242 odst.2; 40/1964 Sb.: §705 odst.3; 40/1964 Sb.: §705 odst.2;

28/1999 Relativní neplatnost dohody o postoupení pohledávky pro neurčitost a nesrozumitelnost

Datum: 13.05.1998 · Sbírkové č.: 28/1999 · Sp. zn.: 1 Odon 112/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 109/1964 Sb.: §22 odst.2; 109/1964 Sb.: §22 odst.1; 109/1964 Sb.: §128 odst.1;

29/1999 Právní nástupnictví, restituce, majetkové křivdy

Datum: 28.05.1998 · Sbírkové č.: 29/1999 · Sp. zn.: 2 Cdon 1360/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 68/1956 Sb.: §2; 40/1964 Sb.: §132; 173/1990 Sb.: §2; 232/1991 Sb.: §2 odst.1;

30/1999 Dohoda podílových spoluvlastníků o úhradě nákladů vynaložených na rekonstrukci nemovitosti

Datum: 21.05.1998 · Sbírkové č.: 30/1999 · Sp. zn.: 2 Cdon 1511/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §36; 87/1991 Sb.: §7; 87/1991 Sb.: §10;

31/1999 Státní občanství v souvislosti s restitucí a zmírněním následků majekových křivd

Datum: 23.06.1998 · Sbírkové č.: 31/1999 · Sp. zn.: 2 Cdon 1368/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1999 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 87/1991 Sb.: §3 odst.4; 87/1991 Sb.: §5 odst.2; 164/1994 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.