Vydání 9/1998

Číslo: 9/1998 · Ročník: L

Obsah vydání 9/1998

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

48/1998 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody

Datum: 18.09.1997 · Sbírkové č.: 48/1998 · Sp. zn.: 7 To 467/97 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9/1998 · Strana: 427 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.4; 140/1961 Sb.: §40 odst.1; 140/1961 Sb.: §88 odst.1; 40/2009 Sb.: §88 odst.1;

49/1998 Nesprávné poučení odsouzeného a chybějící údaj o lhůtě

Datum: 23.09.1997 · Sbírkové č.: 49/1998 · Sp. zn.: 4 To 829/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9/1998 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §61 odst.1; 141/1961 Sb.: §143 odst.1; 141/1961 Sb.: §148 odst.2;

50/1998 Porušení práva na obhajobu a dostatek času na prostudování spisu

Datum: 01.07.1997 · Sbírkové č.: 50/1998 · Sp. zn.: 12 To 76/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/1998 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.13; 141/1961 Sb.: §166 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e);

51/1998 Nesouhlas poškozeného s podmíněným zastavením trestního stíhání

Datum: 31.07.1997 · Sbírkové č.: 51/1998 · Sp. zn.: 9 To 429/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9/1998 · Strana: 434 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §307 odst.1;

52/1998 Vojenské letiště jako obecně prospěšné zařízení

Datum: 15.10.1997 · Sbírkové č.: 52/1998 · Sp. zn.: 8 To 343/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9/1998 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §182 odst.1 písm.f);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

55/1998 Zrušení práva společného nájmu bytu- bytová náhrada

Datum: 25.11.1997 · Sbírkové č.: 55/1998 · Sp. zn.: 2 Cdon 1060/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/1998 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §702 odst.2; 40/1964 Sb.: §712 odst.3; 40/1964 Sb.: §853;

56/1998 Odvolání- přípustnost

Datum: 08.01.1998 · Sbírkové č.: 56/1998 · Sp. zn.: 2 Cdon 753/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/1998 · Strana: 445 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §95; 99/1963 Sb.: §211;

57/1998 Zastavení řízení ve věcech obchodního rejstříku

Datum: 08.01.1998 · Sbírkové č.: 57/1998 · Sp. zn.: 1 Odon 82/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/1998 · Strana: 451 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §81 odst.1; 99/1963 Sb.: §81 odst.3; 99/1963 Sb.: §96; 99/1963 Sb.: §200a odst.2; 99/1963 Sb.: §208; 99/1963 Sb.: §222 odst.2; 513/1991 Sb.: §27 odst.2; 513/1991 Sb.: §28 odst.5; 513/1991 Sb.: §32; 513/1991 Sb.: §81 odst.3; 513/1991 Sb.: §81 odst.1;

58/1998 Konkurzní podstata; Naléhavý právní zájem- vylučovací žaloba

Datum: 27.01.1998 · Sbírkové č.: 58/1998 · Sp. zn.: 2 Odon 86/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/1998 · Strana: 456 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 328/1991 Sb.: §15; 328/1991 Sb.: §16; 328/1991 Sb.: §18 odst.1;

59/1998 Svědek závěti - podmínky (476b o. z.)

Datum: 28.04.1997 · Sbírkové č.: 59/1998 · Sp. zn.: 2 Cdon 988/96 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/1998 · Strana: 461 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §460; 40/1964 Sb.: §476b; 40/1964 Sb.: §476f; 89/2012 Sb.: §1539; 89/2012 Sb.: §1540;

60/1998 Osvobození od soudních poplatků při podání žaloby o určení otcovství

Datum: 29.08.1997 · Sbírkové č.: 60/1998 · Sp. zn.: 8 Co 2106/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9/1998 · Strana: 463 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §62 odst.1; 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.a);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.