Vydání 5/1998

Číslo: 5/1998 · Ročník: L

Obsah vydání 5/1998

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

32/1998 Okresní úřady- způsobilost

Datum: 22.04.1998 · Sbírkové č.: 32/1998 · Sp. zn.: Cpjn 68/97 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/1998 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §18 odst.2 písm.d); 65/1965 Sb.: §8 odst.2; 425/1990 Sb.: §2; 576/1990 Sb.: §28; 335/1991 Sb.: §29 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.79 odst.1;

33/1998 Pracovní pohotovost soudců - odměna

Datum: 19.11.1997 · Sbírkové č.: 33/1998 · Sp. zn.: Cpjn 82/97 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/1998 · Strana: 242 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §95 odst.4; 65/1965 Sb.: §95 odst.1; 335/1991 Sb.: §52 odst.5; 236/1995 Sb.; 263/1995 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech trestních

27/1998 Zjednodušený písemný rozsudek- podmínky (59 odst. 1 tr. ř.)

Datum: 28.05.1997 · Sbírkové č.: 27/1998 · Sp. zn.: 2 Tzn 42/97 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §59 odst.1; 141/1961 Sb.: §314d odst.2;

28/1998 Trestní příkaz- vadný postup řízení

Datum: 15.10.1996 · Sbírkové č.: 28/1998 · Sp. zn.: 2 Tzn 161/96 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §266 odst.2; 141/1961 Sb.: §266 odst.1; 141/1961 Sb.: §314e odst.2 písm.a; 141/1961 Sb.: §314e odst.2 písm.a);

29/1998 Odměna a náhrada nákladů ustanoveného obhájce při odročení jednání

Datum: 08.01.1997 · Sbírkové č.: 29/1998 · Sp. zn.: 6 To 709/96 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/1998 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §205;

30/1998 Péče o dítě (zanedbáno matkou)- poruchový delikt. K rozlišení obecné a zvláštní povinnosti konet.

Datum: 30.10.1997 · Sbírkové č.: 30/1998 · Sp. zn.: 2 Tzn 106/97 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §23 odst.1; 140/1961 Sb.: §31 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.2; 140/1961 Sb.: §207 odst.1; 140/1961 Sb.: §213 odst.1,3; 140/1961 Sb.: §215 odst.1; 140/1961 Sb.: §215 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §224 odst.1,2; 141/1961 Sb.: §314e odst.1; 94/1963 Sb.: §32; 94/1963 Sb.: §33 odst.1; 40/2009 Sb.: §112; 40/2009 Sb.: §150 odst.1;

31/1998 TŘ:Vazba-důvody (§67/1/a a §67/1/b)

Datum: 15.07.1997 · Sbírkové č.: 31/1998 · Sp. zn.: 2 Tvno 24/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §71 odst.3; 141/1961 Sb.: §174 odst.1;

32/1998 TŘ:Vazba-důvody (§67/1/a a §67/1/c)

Datum: 27.06.1997 · Sbírkové č.: 32/1998 · Sp. zn.: 1 Tvno 162/97 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §71 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

34/1998 Podnikatelská činnost

Datum: 19.11.1997 · Sbírkové č.: 34/1998 · Sp. zn.: 2 Odon 41/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9; 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238 odst.1; 40/1964 Sb.: §631; 513/1991 Sb.: §261;

35/1998 Nabytí vlastnictví - dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.

Datum: 26.11.1997 · Sbírkové č.: 35/1998 · Sp. zn.: 2 Cdon 178/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 247 · Vztah k předpisu: 12/1945 Sb.II; 40/1964 Sb.: §132;

36/1998 Právo společného nájmu bytu manželů

Datum: 31.07.1997 · Sbírkové č.: 36/1998 · Sp. zn.: 3 Cdon 152/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §709; 40/1964 Sb.: §871 odst.4; 41/1964 Sb.: §69 odst.1; 102/1992 Sb.: §7; 102/1992 Sb.: §8; 41/1994 Sb.: §69 odst.1;

37/1998 Poučení o odvolání- lhůta

Datum: 31.07.1997 · Sbírkové č.: 37/1998 · Sp. zn.: 3 Cdon 113/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §204 odst.2;

38/1998 Dovolání- přípustnost

Datum: 25.09.1997 · Sbírkové č.: 38/1998 · Sp. zn.: 2 Cdon 877/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 259 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 písm.d); 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §242 odst.1;

39/1998 Dovolání- lhůty

Datum: 30.10.1997 · Sbírkové č.: 39/1998 · Sp. zn.: 2 Cdon 1128/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/1998 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §228 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §240 odst.1,2; 99/1963 Sb.: §241b;

40/1998 Výzva ke splacení daňového nedoplatku a výkon rozhodnutí proti společníkovi

Datum: 17.12.1996 · Sbírkové č.: 40/1998 · Sp. zn.: 19 Co 629/96 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/1998 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §274 pím.f); 513/1991 Sb.: §76; 513/1991 Sb.: §86; 337/1992 Sb.: §57 odst.2; 337/1992 Sb.: §57 odst.5; 90/2012 Sb.: §95;

41/1998 Nařízení výkonu rozhodnutí a výzva soudu

Datum: 17.12.1996 · Sbírkové č.: 41/1998 · Sp. zn.: 6 Co 2499/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/1998 · Strana: 265 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §272 odst.2;

42/1998 Nesprávný úřední postup (vyznačení doložky právní moci)

Datum: 08.07.1997 · Sbírkové č.: 42/1998 · Sp. zn.: 6Co 704/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/1998 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §158; 58/1969 Sb.: §18;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.