Vydání 8/1996

Číslo: 8/1996 · Ročník: XLVIII

Obsah vydání 8/1996

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

48/1996 Nadřízený soud

Datum: 08.10.1996 · Sbírkové č.: 48/1996 · Sp. zn.: Plsn 1/96 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - plénum · Vydání: 8/1996 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §16;

49/1996 K výkladu zákona o soudních poplatcích

Datum: 04.07.1996 · Sbírkové č.: 49/1996 · Sp. zn.: Cpjn 68/95, Opjn 1/95 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 8/1996 · Strana: 269 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12; 99/1963 Sb.: §43 odst.2; 99/1963 Sb.: §96; 99/1963 Sb.: §97; 99/1963 Sb.: §98; 99/1963 Sb.: §211; 99/1963 Sb.: §232 odst.2; 99/1963 Sb.: §243c; 576/1990 Sb.; 549/1991 Sb.: §1; 549/1991 Sb.: §2 odst.2; 549/1991 Sb.: §2 odst.3; 549/1991 Sb.: §2 odst.5; 549/1991 Sb.: §4 písm.a); 549/1991 Sb.: §5 odst.2; 549/1991 Sb.: §5 odst.1; 549/1991 Sb.: §6a odst.3; 549/1991 Sb.: §6 odst.5; 549/1991 Sb.: §7 odst.2; 549/1991 Sb.: §7 odst.1; 549/1991 Sb.: §8 odst.3; 549/1991 Sb.: §8 odst.4; 549/1991 Sb.: §9 odst.6; 549/1991 Sb.: §9 odst.5; 549/1991 Sb.: §9 odst.2; 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 549/1991 Sb.: §10 odst.2; 549/1991 Sb.: §10 odst.1; 549/1991 Sb.: §11 odst.3; 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.c); 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.a); 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.b); 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.c); 36/1995 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

50/1996 Započtení pohledávky

Datum: 27.10.1994 · Sbírkové č.: 50/1996 · Sp. zn.: 5 Cmo 76/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/1996 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §97 odst.2; 99/1963 Sb.: §98; 40/1964 Sb.: §580;

51/1996 Užití zapsané obchodní známky jako nekalá soutěž

Datum: 12.06.1995 · Sbírkové č.: 51/1996 · Sp. zn.: 3 Cmo 1446/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/1996 · Strana: 278 · Vztah k předpisu: 111/1927 Sb.: §1; 99/1963 Sb.: §74; 99/1963 Sb.: §77; 174/1988 Sb.: §23; 513/1991 Sb.: §44; 513/1991 Sb.: §47;

52/1996 Převod bytů do vlastnictví fyzických osob

Datum: 18.01.1994 · Sbírkové č.: 52/1996 · Sp. zn.: 15 Ca 649/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 8/1996 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §132; 40/1964 Sb.: §133 odst.2; 52/1966 Sb.: §14; 52/1966 Sb.: §15 odst.1; 30/1978 Sb.; 17/1991 Sb.; 172/1991 Sb.: §3; 265/1992 Sb.: §2; 265/1992 Sb.: §3 odst.1; 265/1992 Sb.: §4; 265/1992 Sb.: §5 odst.4; 265/1992 Sb.: §5 odst.5; 265/1992 Sb.: §5 odst.1;

53/1996 Bezúplatné převedení pozemků a restituce

Datum: 29.09.1995 · Sbírkové č.: 53/1996 · Sp. zn.: 9 Co 255/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 8/1996 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §159 odst.3; 229/1991 Sb.: §8 odst.3;

54/1996 Náhrady za znehodnocenou stavbu

Datum: 25.05.1994 · Sbírkové č.: 54/1996 · Sp. zn.: 9 C 621/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Jihlava · Vydání: 8/1996 · Strana: 287 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §14 odst.8; 229/1991 Sb.: §14 odst.3; 229/1991 Sb.: §16; 229/1991 Sb.: §23 odst.1;

55/1996 Pravomocné rozsudky ukládající prohlášení vůle a odklad vykonatelnosti

Datum: 31.01.1995 · Sbírkové č.: 55/1996 · Sp. zn.: 15 Co 21/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/1996 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135 odst.1; 99/1963 Sb.: §135 odst.2; 99/1963 Sb.: §161 odst.3; 99/1963 Sb.: §228 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §233;

56/1996 Určení nebo vyměření hranice mezi pozemky

Datum: 01.12.1994 · Sbírkové č.: 56/1996 · Sp. zn.: 17 Co 542/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 8/1996 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §104 odst.1;

57/1996 Návrh člena mysliveckého sdružení na přezkoumání rozhodnutí

Datum: 29.09.1995 · Sbírkové č.: 57/1996 · Sp. zn.: 7 Co 1789/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/1996 · Strana: 294 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.: §246c; 83/1990 Sb.: §15 odst.1;

58/1996 Srážky ze mzdy a povinný ve vazbě

Datum: 07.02.1995 · Sbírkové č.: 58/1996 · Sp. zn.: 5 Co 291/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/1996 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §261 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.