Vydání 6/1996

Číslo: 6/1996 · Ročník: XLVIII

Obsah vydání 6/1996

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

20/1996 Řízení o uložení pokuty okresním úřadem a složení kauce

Datum: 20.10.1994 · Sbírkové č.: 20/1996 · Sp. zn.: 7 A 159/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §104; 99/1963 Sb.: §247; 99/1963 Sb.: §248 odst.2 písm.e); 99/1963 Sb.: §250d odst.3; 71/1967 Sb.: §14; 71/1967 Sb.: §18; 229/1991 Sb.; 39/1993 Sb.: §2; 39/1993 Sb.: §3 odst.1; 39/1993 Sb.: §3; 39/1993 Sb.: §4; 34/1994 Sb.;

21/1996 Výplata dávek při zániku nároku na dávku

Datum: 29.12.1994 · Sbírkové č.: 21/1996 · Sp. zn.: 5 Cao 286/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §29; 100/1988 Sb.: §37 odst.2; 100/1988 Sb.: §55; 100/1988 Sb.: §96 odst.4; 24/1994 Sb.; 155/1995 Sb.: §38; 155/1995 Sb.: §43; 155/1995 Sb.: §56;

22/1996 Opravné prostředky ve správním soudnictví

Datum: 23.12.1994 · Sbírkové č.: 22/1996 · Sp. zn.: 5 Cao 287/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §234 odst.1; 99/1963 Sb.: §250; 99/1963 Sb.: §250s;

23/1996 Lhůty ve správním soudnictví

Datum: 28.12.1994 · Sbírkové č.: 23/1996 · Sp. zn.: 5 Cao 308/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57; 99/1963 Sb.: §246c; 99/1963 Sb.: §250m odst.2;

24/1996 Oznámení o setrvání v pracovním poměru po jeho neplatném rozvázání

Datum: 18.12.1995 · Sbírkové č.: 24/1996 · Sp. zn.: 6 Cdo 63/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §219; 99/1963 Sb.: §220; 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238 odst.1; 99/1963 Sb.: §239 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §61 odst.1; 65/1965 Sb.: §240 odst.2; 65/1965 Sb.: §242 odst.2; 262/2006 Sb.: §69;

25/1996 Souhlas spoluvlastníků k převodu podílu na nemovitosti

Datum: 22.11.1995 · Sbírkové č.: 25/1996 · Sp. zn.: 4 Cdo 56/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 196 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §140; 40/1964 Sb.: §492 odst.1; 40/1964 Sb.: §868; 23/1991 Sb.: §5; 23/1991 Sb.: §6 odst.1; 509/1991 Sb.;

26/1996 Návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu obsahující samotnou výpověď

Datum: 28.02.1994 · Sbírkové č.: 26/1996 · Sp. zn.: 2 Cdo 3/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §41; 99/1963 Sb.: §95 odst.1; 40/1964 Sb.: §37; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §179 odst.1; 40/1964 Sb.: §181; 40/1964 Sb.: §706; 40/1964 Sb.: §708; 40/1964 Sb.: §710 odst.3; 40/1964 Sb.: §710 odst.1; 40/1964 Sb.: §711 odst.1; 40/1964 Sb.: §868; 40/1964 Sb.: §871 odst.1;

27/1996 Zápis převodu vlastnického práva k nemovitosti do pozemkové knihy

Datum: 30.06.1995 · Sbírkové č.: 27/1996 · Sp. zn.: 3 Cdo 345/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 203 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §431; 95/1871 ř.z.; 141/1950 Sb.: §111; 141/1950 Sb.: §562; 40/1964 Sb.: §133;

28/1996 Výzva k vydání věci v restitučním řízení

Datum: 30.03.1993 · Sbírkové č.: 28/1996 · Sp. zn.: 4 Cz 77/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 142/1947 Sb.; 95/1963 Sb.: §63 odst.1; 95/1963 Sb.: §64 odst.1; 87/1991 Sb.: §3 odst.4; 87/1991 Sb.: §5 odst.2; 87/1991 Sb.: §5 odst.1; 87/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.d); 519/1991 Sb.;

29/1996 Příslušnost soudu k řízení o ochranu dobré pověsti právnické osoby

Datum: 12.10.1994 · Sbírkové č.: 29/1996 · Sp. zn.: 1 Co 248/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/1996 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.4; 99/1963 Sb.: §9 odst.3; 99/1963 Sb.: §9 odst.2; 99/1963 Sb.: §9 odst.1; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104a odst.1; 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §19b odst.3;

30/1996 Odměna notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení

Datum: 18.07.1994 · Sbírkové č.: 30/1996 · Sp. zn.: 11 Co 308/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 6/1996 · Strana: 212 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §38; 99/1963 Sb.: §137; 99/1963 Sb.: §140 odst.3; 99/1963 Sb.: §175h; 40/1964 Sb.: §462; 612/1992 Sb.: §14; 612/1992 Sb.: §15;

31/1996 Nárok domnělé oprávněné osoby v restituci u soudu

Datum: 07.03.1995 · Sbírkové č.: 31/1996 · Sp. zn.: 5 Co 60/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/1996 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §423; 946/1811 Sb.z.s.: §425; 946/1811 Sb.z.s.: §431; 946/1811 Sb.z.s.: §433; 81/1920 Sb.: §23; 229/1991 Sb.: §4a odst.3 písm.c); 229/1991 Sb.: §4a odst.5; 229/1991 Sb.: §9 odst.1;

32/1996 Restituční nároky vůči manželům

Datum: 22.08.1995 · Sbírkové č.: 32/1996 · Sp. zn.: 8 Co 1396/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/1996 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §8 odst.1;

33/1996 Právo na úrok z prodlení z neuhrazené částky náhrady škody

Datum: 21.04.1994 · Sbírkové č.: 33/1996 · Sp. zn.: 24 C 531/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Obvodní soud Praha 4 · Vydání: 6/1996 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §563; 58/1969 Sb.: §9; 58/1969 Sb.: §10;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.