Vydání 2/1996

Číslo: 2/1996 · Ročník: XLVIII

Obsah vydání 2/1996

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/1996 Totožnost skutku

Datum: 16.02.1995 · Sbírkové č.: 1/1996 · Sp. zn.: Tzn 12/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/1996 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250 odst.4; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §163 odst.1; 141/1961 Sb.: §176 odst.1; 141/1961 Sb.: §176 odst.2; 141/1961 Sb.: §177 písm.c); 141/1961 Sb.: §220 odst.1; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §260; 141/1961 Sb.: §263 odst.6; 141/1961 Sb.: §263 odst.2; 292/1993 Sb.;

2/1996 Stížnost pro porušení zákona a tzv. nova

Datum: 27.09.1995 · Sbírkové č.: 2/1996 · Sp. zn.: Tzn 29/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/1996 · Strana: 61 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §13; 140/1961 Sb.: §222 odst.2; 140/1961 Sb.: §222 odst.1; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §226 písm.b); 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §278 odst.1; 175/1990 Sb.; 290/1993 Sb.; 292/1993 Sb.;

3/1996 Nadbytečnost znaleckého posudku jako důkazu

Datum: 11.09.1994 · Sbírkové č.: 3/1996 · Sp. zn.: 4 To 475/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/1996 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §105 odst.1; 141/1961 Sb.: §106; 141/1961 Sb.: §125; 141/1961 Sb.: §216 odst.1; 141/1961 Sb.: §263 odst.1 písm.b); 292/1993 Sb.;

4/1996 Ukládání trestu vyhoštění a rodinné vztahy pachatele

Datum: 12.04.1995 · Sbírkové č.: 4/1996 · Sp. zn.: 9 To 109/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/1996 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §57;

5/1996 Neoprávněné podnikání - poskytování služeb ve větším rozsahu.

Datum: 12.04.1995 · Sbírkové č.: 5/1996 · Sp. zn.: 9To 118/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/1996 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §118 odst.1; 140/1961 Sb.: §118 odst.2 písm.a); 200/1990 Sb.: §24 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §251 odst.1;

6/1996 Podmíněné zastavení trestního stíhání

Datum: 14.09.1995 · Sbírkové č.: 6/1996 · Sp. zn.: 6 To 377/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/1996 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §90; 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §309 odst.1;

7/1996 Důvody vazby u pravomocně odsouzené osoby

Datum: 08.08.1995 · Sbírkové č.: 7/1996 · Sp. zn.: 1 To 379/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/1996 · Strana: 73 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §60 odst.1; 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §67 písm.a); 141/1961 Sb.: §68; 141/1961 Sb.: §149 odst.1; 141/1961 Sb.: §276; 141/1961 Sb.: §282 odst.2; 141/1961 Sb.: §330 odst.1;

8/1996 Dočasné přidělení okresního soudce ke krajskému soudu

Datum: 08.06.1995 · Sbírkové č.: 8/1996 · Sp. zn.: Tzn 19/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/1996 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §16; 141/1961 Sb.: §17; 141/1961 Sb.: §18; 141/1961 Sb.: §19; 141/1961 Sb.: §20; 141/1961 Sb.: §21; 141/1961 Sb.: §22; 141/1961 Sb.: §147 odst.1; 141/1961 Sb.: §149 odst.1 písm.a); 23/1991 Sb.: čl.38 odst.1; 335/1991 Sb.: §7 odst.2; 335/1991 Sb.: §41 odst.1 písm.a); 335/1991 Sb.: §41 odst.3; 335/1991 Sb.: §42; 37/1992 Sb.: §2 odst.2; 37/1992 Sb.: §2 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.38;

9/1996 Zákaz činnosti při výkonu myslivosti

Datum: 13.04.1995 · Sbírkové č.: 9/1996 · Sp. zn.: 4 To 230/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/1996 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §23; 140/1961 Sb.: §31 odst.1; 140/1961 Sb.: §49 odst.1; 140/1961 Sb.: §50 odst.1; 140/1961 Sb.: §224 odst.1; 23/1962 Sb.: §2 odst.1;

10/1996 Nepřímé pachatelství a navedení trestně neodpovědné osoby

Datum: 10.11.1994 · Sbírkové č.: 10/1996 · Sp. zn.: 7 To 389/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 2/1996 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.1; 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.b); 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §23; 140/1961 Sb.: §31; 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §238 odst.2; 140/1961 Sb.: §238 odst.1; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §259 odst.3; 175/1990 Sb.; 557/1991 Sb.; 290/1993 Sb.; 40/2009 Sb.: §22 odst.1; 40/2009 Sb.: §22 odst.2; 40/2009 Sb.: §24 odst.1 písm.b);

11/1996 Řízení o vydání do ciziny a možnost trestu smrti

Datum: 28.06.1995 · Sbírkové č.: 11/1996 · Sp. zn.: 7 To 102/95 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/1996 · Strana: 83 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §379 odst.1; 141/1961 Sb.: §380 odst.1; 23/1991 Sb.: čl.6 odst.2; 549/1992 Sb.: čl.II; 549/1992 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.6 odst.2;

12/1996 Řízení o vydání do ciziny a odložení předání vyžádané osoby

Datum: 17.12.1992 · Sbírkové č.: 12/1996 · Sp. zn.: 1 Nt 120/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/1996 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250; 141/1961 Sb.: §380 odst.1; 549/1992 Sb.: čl.19;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.