Vydání 1/1996

Číslo: 1/1996 · Ročník: XLVIII

Obsah vydání 1/1996

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/1996 Přípustnost dovolání proti rozhodnutí správního orgánu

Datum: 02.08.1995 · Sbírkové č.: 1/1996 · Sp. zn.: Cdon 23/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/1996 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §241 odst.1; 99/1963 Sb.: §246c; 99/1963 Sb.: §246 odst.2; 99/1963 Sb.: §250s; 99/1963 Sb.: §250j odst.4; 23/1991 Sb.; 2/1993 Sb.; 182/1993 Sb.: §72 odst.1 písm.a);

2/1996 Odměna advokáta a hodnota věci při dovolání

Datum: 28.02.1994 · Sbírkové č.: 2/1996 · Sp. zn.: 1 Cdo 47/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/1996 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §236 odst.1; 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §239 odst.1; 99/1963 Sb.: §239 odst.4; 270/1990 Sb.: §13 odst.1;

3/1996 Obnova řízení dědictví po zůstaviteli

Datum: 31.01.1994 · Sbírkové č.: 3/1996 · Sp. zn.: 4 Cdo 13/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/1996 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 142/1950 Sb.: §197; 142/1950 Sb.: §199 písm.b); 142/1950 Sb.: §660; 95/1963 Sb.: §25; 95/1963 Sb.: §106 odst.3; 99/1963 Sb.: §228 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §228 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §299; 99/1963 Sb.: §355; 263/1992 Sb.: čl.II; 263/1992 Sb.; 240/1993 Sb.;

4/1996 Výživné pro nezletilé dítě a určení měny

Datum: 31.03.1994 · Sbírkové č.: 4/1996 · Sp. zn.: 7 Co 214/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/1996 · Strana: 8 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §96 odst.1; 209/1993 Sb.; 89/2012 Sb.: §921;

5/1996 Uložení povinnosti souhlasit se změnou držitele motorového vozidla

Datum: 30.06.1994 · Sbírkové č.: 5/1996 · Sp. zn.: 10 Co 490/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/1996 · Strana: 10 · Vztah k předpisu: 145/1956 Ú.l.: §87 písm.a); 145/1956 Ú.l.: §98; 99/1963 Sb.: §7 odst.2; 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §247; 40/1964 Sb.: §126;

6/1996 Rozsudek pro uznání a námitka započtení

Datum: 03.10.1994 · Sbírkové č.: 6/1996 · Sp. zn.: 6Co 2198/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/1996 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153a; 40/1964 Sb.: §580;

7/1996 Nabytí vlastnictví k nemovitosti

Datum: 09.12.1993 · Sbírkové č.: 7/1996 · Sp. zn.: 15 Co 410/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1/1996 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §423; 946/1811 Sb.z.s.: §424; 946/1811 Sb.z.s.: §425; 946/1811 Sb.z.s.: §431; 141/1950 Sb.: §111 odst.1; 141/1950 Sb.: §112; 141/1950 Sb.: §562; 40/1964 Sb.: §133; 87/1991 Sb.: §5 odst.2;

8/1996 Náhradní dědicové jako oprávněné osoby

Datum: 18.02.1993 · Sbírkové č.: 8/1996 · Sp. zn.: 14 Co 25/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/1996 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §608; 141/1950 Sb.: §535; 141/1950 Sb.: §550; 141/1950 Sb.: §565; 87/1991 Sb.: §3 odst.2 písm.b); 87/1991 Sb.: §3 odst.2 písm.c); 87/1991 Sb.: §3 odst.1; 87/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.h);

9/1996 Navrácení majetkových práv České obci sokolské a povinný právní nástupce

Datum: 05.05.1994 · Sbírkové č.: 9/1996 · Sp. zn.: 13 Co 88/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/1996 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 187/1949 Sb.; 71/1952 Sb.; 68/1956 Sb.: §2; 68/1956 Sb.: §6; 68/1956 Sb.: §7; 40/1964 Sb.: §49a; 173/1990 Sb.: §2; 173/1990 Sb.; 232/1991 Sb.: §4; 247/1991 Sb.: §2; 247/1991 Sb.; 42/1992 Sb.: §30 odst.1; 42/1992 Sb.: §30 odst.2;

10/1996 Pravomoc soudu k žalobě o vydání věci v restituci

Datum: 21.03.1994 · Sbírkové č.: 10/1996 · Sp. zn.: 8 Co 563/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/1996 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 229/1991 Sb.: §8; 229/1991 Sb.: §9; 243/1992 Sb.: §2 odst.1; 243/1992 Sb.: §3 odst.2;

11/1996 Stanovení náhrady za odstraněnou stavbu a stav majetku při přechodu

Datum: 15.03.1994 · Sbírkové č.: 11/1996 · Sp. zn.: 25 Co 149/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/1996 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 229/1991 Sb.: §1 písm.c); 229/1991 Sb.: §4 odst.1; 229/1991 Sb.: §5 odst.1; 229/1991 Sb.: §6 odst.3; 229/1991 Sb.: §6 odst.1; 229/1991 Sb.: §14 odst.2; 229/1991 Sb.: §14 odst.1; 229/1991 Sb.: §14 odst.5; 229/1991 Sb.: §14 odst.3; 229/1991 Sb.: §16 odst.4;

12/1996 Výkon rozhodnutí vyklizením bytu při společném nájmu bytu manžely

Datum: 05.09.1994 · Sbírkové č.: 12/1996 · Sp. zn.: 7 Co 872/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/1996 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §274 písm.f); 99/1963 Sb.: §275 odst.2; 99/1963 Sb.: §275 odst.1; 40/1964 Sb.: §871; 89/2012 Sb.: §745; 89/2012 Sb.: §2270;

13/1996 Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti jako zástavy

Datum: 26.07.1994 · Sbírkové č.: 13/1996 · Sp. zn.: 5Co 1599/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/1996 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 142/1950 Sb.: §450; 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §264 odst.1; 99/1963 Sb.: §335 odst.1; 99/1963 Sb.: §335 odst.3; 99/1963 Sb.: §338a;

14/1996 Jednotné celní deklarace jako podklad pro soudní výkon rozhodnutí

Datum: 30.11.1993 · Sbírkové č.: 14/1996 · Sp. zn.: 7 Co 589/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/1996 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §247 písm.f); 99/1963 Sb.: §264 odst.2; 99/1963 Sb.: §274 písm.f); 44/1974 Sb.: §69; 44/1974 Sb.: §69a; 13/1993 Sb.: §104;

15/1996 Právo na ochranu osobnosti

Datum: 19.07.1995 · Sbírkové č.: 15/1996 · Sp. zn.: Cdon 24/95 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/1996 · Strana: 34 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §241 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §241 odst.2 písm.d); 99/1963 Sb.: §243a odst.1; 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §13 odst.2; 40/1964 Sb.: §13 odst.1; 89/2012 Sb.: §82;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.