Vydání 3/1995

Číslo: 3/1995 · Ročník: XLVII

Obsah vydání 3/1995

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/1995 Společný záměr zmocnit se cizí věci a samostatné dokonání krádeže

Datum: 31.03.1994 · Sbírkové č.: 1/1995 · Sp. zn.: 4 To 113/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1995 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.4; 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §40 odst.1; 140/1961 Sb.: §88; 140/1961 Sb.: §89 odst.14; 140/1961 Sb.: §247; 140/1961 Sb.: §251; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §78 odst.1; 141/1961 Sb.: §91; 141/1961 Sb.: §92; 141/1961 Sb.: §125; 464/1991 Sb.; 290/1992 Sb.;

2/1995 Technický průkaz motorového vozidla (osvědčení) jako veřejná listina

Datum: 13.04.1994 · Sbírkové č.: 2/1995 · Sp. zn.: 3 T 25/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Jablonec nad Nisou · Vydání: 3/1995 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 145/1956 Ú.l.: §88; 145/1956 Ú.l.: §89; 140/1961 Sb.: §176 odst.1;

3/1995 Účelně vynaložené výdaje advokáta a použití osobního motorového vozidla

Datum: 16.05.1994 · Sbírkové č.: 3/1995 · Sp. zn.: 8 To 3/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1995 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 270/1990 Sb.: §18 odst.1 písm.a); 270/1990 Sb.: §19 odst.4; 119/1992 Sb.: §7 odst.4; 119/1992 Sb.: §7 odst.2 písm.b);

4/1995 Ukládání trestu vyhoštění. Místní působnost - princip personality.

Datum: 19.07.1994 · Sbírkové č.: 4/1995 · Sp. zn.: 11 To 9/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1995 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16; 140/1961 Sb.: §57; 140/1961 Sb.: §146 odst.1; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 140/1961 Sb.: §250 odst.4; 558/1990 Sb.: §17 odst.1 písm.b); 290/1993 Sb.; 40/2009 Sb.: §57; 40/2009 Sb.: §80;

5/1995 Vyšetření duševního stavu svědka a přibrání znalce (psychiatra)

Datum: 14.07.1994 · Sbírkové č.: 5/1995 · Sp. zn.: 4 To 82/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1995 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §105 odst.2; 141/1961 Sb.: §116 odst.1; 141/1961 Sb.: §118;

6/1995 Právo na obhajobu v přípravném řízení a možnost prostudovat spis

Datum: 15.03.1994 · Sbírkové č.: 6/1995 · Sp. zn.: 11 To 38/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1995 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.13; 141/1961 Sb.: §166 odst.1; 141/1961 Sb.: §166 odst.2; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 292/1993 Sb.;

7/1995 Podílnictví a krádež (subjektivní stránka)

Datum: 23.11.1993 · Sbírkové č.: 7/1995 · Sp. zn.: 4 To 804/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/1995 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §251; 290/1993 Sb.;

8/1995 Strážník obecní policie jako veřejný činitel

Datum: 02.03.1994 · Sbírkové č.: 8/1995 · Sp. zn.: 3 To 102/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/1995 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.9; 140/1961 Sb.: §156 odst.3; 200/1990 Sb.: §30 odst.1 písm.a); 200/1990 Sb.: §30 odst.1 písm.b); 200/1990 Sb.: §47; 200/1990 Sb.: §48; 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.b); 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.d); 200/1990 Sb.: §50; 553/1991 Sb.: §1; 553/1991 Sb.: §2; 553/1991 Sb.: §9 odst.1;

9/1995 Uložení trestu pro trestný čin neoprávněného užívání věci

Datum: 10.01.1994 · Sbírkové č.: 9/1995 · Sp. zn.: 3 To 752/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/1995 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §49 odst.1; 140/1961 Sb.: §49; 140/1961 Sb.: §249;

10/1995 Zadržení a zajištění osob (lhůty)

Datum: 01.02.1994 · Sbírkové č.: 10/1995 · Sp. zn.: 9 To 47/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/1995 · Strana: 114 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §76 odst.1; 141/1961 Sb.: §76 odst.4; 141/1961 Sb.: §77 odst.1; 283/1991 Sb.: §14; 292/1993 Sb.;

11/1995 Podmíněné zastavení trestního stíhání

Datum: 06.06.1994 · Sbírkové č.: 11/1995 · Sp. zn.: 5 To 185/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/1995 · Strana: 117 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §147 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.f); 141/1961 Sb.: §307 odst.1; 141/1961 Sb.: §314a odst.1; 141/1961 Sb.: §314c; 141/1961 Sb.: §314c odst.1; 141/1961 Sb.: §314a odst.2; 292/1993 Sb.;

12/1995 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody cizího státního příslušníka

Datum: 12.04.1994 · Sbírkové č.: 12/1995 · Sp. zn.: 6 To 149/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/1995 · Strana: 120 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §61 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §63 odst.1; 140/1961 Sb.: §64 odst.1; 553/1992 Sb.: čl.4;

13/1995 Nedosažitelnost a předvolání svědka (cizího státního příslušníka)

Datum: 07.07.1994 · Sbírkové č.: 13/1995 · Sp. zn.: 7 To 177/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 3/1995 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §211 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §220 odst.2; 550/1992 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.