Vydání 8/1994

Číslo: 8/1994 · Ročník: XLVI

Obsah vydání 8/1994

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

27/1994 Délka vazby a započítávání skutečně vykonané vazby

Datum: 03.04.1994 · Sbírkové č.: 27/1994 · Sp. zn.: Tpjn 20/94 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 8/1994 · Strana: 258 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §26; 141/1961 Sb.: §71 odst.6; 141/1961 Sb.: §71 odst.8; 141/1961 Sb.: §71 odst.1; 141/1961 Sb.: §71 odst.2; 141/1961 Sb.: §71 odst.3; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §192; 141/1961 Sb.: §221; 141/1961 Sb.: §221 odst.2; 141/1961 Sb.: §221 odst.1; 141/1961 Sb.: §260; 335/1991 Sb.: §28 odst.1 písm.b);

Rozhodnutí ve věcech trestních

28/1994 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci - způsobilost vyhrůžky vyvolat důvodnou obavu.

Datum: 17.03.1994 · Sbírkové č.: 28/1994 · Sp. zn.: Tzn 57/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/1994 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 86/1950 Sb.: §80a odst.5; 140/1961 Sb.: §196 odst.2; 140/1961 Sb.: §197a; 141/1961 Sb.: §2; 141/1961 Sb.: §226 písm.b); 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 141/1961 Sb.: §256; 141/1961 Sb.: §257 písm.a); 141/1961 Sb.: §270 odst.1; 119/1990 Sb.: §1; 119/1990 Sb.: §30 odst.2; 40/2009 Sb.: §352 odst.2;

29/1994 Stížnost proti rozhodnutí soudce o propuštění zadržené osoby

Datum: 22.03.1994 · Sbírkové č.: 29/1994 · Sp. zn.: 9 To 168/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/1994 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §68; 141/1961 Sb.: §74 odst.1; 141/1961 Sb.: §77 odst.2; 141/1961 Sb.: §149 odst.1 písm.b);

30/1994 Odměna ustanoveného obhájce jako plátce DPH

Datum: 24.08.1993 · Sbírkové č.: 30/1994 · Sp. zn.: Tov 21/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/1994 · Strana: 269 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 141/1961 Sb.: §152 odst.3; 270/1990 Sb.; 526/1990 Sb.: §1 odst.4; 526/1990 Sb.: §2; 588/1992 Sb.: §5 odst.1; 588/1992 Sb.: §5; 588/1992 Sb.: §12; 588/1992 Sb.: §14 odst.1;

31/1994 Podmíněné zastavení trestního stíhání a riskantní jízda opilého řidiče

Datum: 24.02.1994 · Sbírkové č.: 31/1994 · Sp. zn.: 4 To 117/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/1994 · Strana: 271 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §307; 141/1961 Sb.: §307 odst.1;

32/1994 Výše škody způsobené poškozením motorového vozidla

Datum: 16.11.1993 · Sbírkové č.: 32/1994 · Sp. zn.: 4 To 823/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/1994 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.15; 140/1961 Sb.: §201 písm.d); 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §89 odst.15;

33/1994 Rozhodování soudu o přijetí peněžité záruky

Datum: 15.02.1994 · Sbírkové č.: 33/1994 · Sp. zn.: 4 To 92/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/1994 · Strana: 277 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67; 141/1961 Sb.: §68; 141/1961 Sb.: §71 odst.1; 141/1961 Sb.: §72 odst.1; 141/1961 Sb.: §72 odst.2; 141/1961 Sb.: §73a odst.2; 141/1961 Sb.: §73a odst.1; 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §74 odst.1; 141/1961 Sb.: §77 odst.2;

34/1994 Rozhodování státního zástupce o vazbě zadržené osoby

Datum: 27.01.1994 · Sbírkové č.: 34/1994 · Sp. zn.: 4 To 43/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/1994 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §68; 141/1961 Sb.: §77 odst.2;

35/1994 Časová působnost trestních zákonů

Datum: 17.02.1994 · Sbírkové č.: 35/1994 · Sp. zn.: Tzn 21/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/1994 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 86/1950 Sb.: §12 odst.1; 86/1950 Sb.: §134; 86/1950 Sb.: §134a; 88/1950 Sb.: §64 odst.2; 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 141/1961 Sb.: §266 odst.1; 119/1990 Sb.: §30 odst.2; 457/1992 Sb.: §17 odst.2;

36/1994 Ustanovený obhájce a lhůta k zvolení

Datum: 27.04.1994 · Sbírkové č.: 36/1994 · Sp. zn.: Tzn 1/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/1994 · Strana: 288 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §36a; 141/1961 Sb.: §36; 141/1961 Sb.: §37 odst.2; 141/1961 Sb.: §38 odst.1; 141/1961 Sb.: §39; 141/1961 Sb.: §40; 141/1961 Sb.: §149 odst.1; 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.b);

37/1994 Zastavení trestního stíhání v předběžném projednání obžaloby

Datum: 10.12.1993 · Sbírkové č.: 37/1994 · Sp. zn.: 11 To 208/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/1994 · Strana: 291 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §7 odst.1; 140/1961 Sb.: §140 odst.1; 140/1961 Sb.: §185 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §185 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §172 odst.1; 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.c);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.