Vydání 6-7/1994

Číslo: 6-7/1994 · Ročník: XLVI

Obsah vydání 6-7/1994

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

44/1994 Rozhodnutí vlády o privatizaci

Datum: 12.04.1994 · Sbírkové č.: 44/1994 · Sp. zn.: Cpjn 102/93 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 178 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §53 odst.1; 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.: §247; 99/1963 Sb.: §248; 40/1964 Sb.: §18; 40/1964 Sb.: §21; 92/1991 Sb.: §10 odst.3; 92/1991 Sb.: §10 odst.4; 92/1991 Sb.: §10 odst.1; 92/1991 Sb.: §47; 335/1991 Sb.: §28 odst.1 písm.b); 335/1991 Sb.: §29 odst.1; 335/1991 Sb.: §32 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.67; 210/1993 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

45/1994 Vytvoření průmyslového vzoru zaměstnancem

Datum: 13.04.1994 · Sbírkové č.: 45/1994 · Sp. zn.: Cdon 6/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 181 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §5; 99/1963 Sb.: §6; 99/1963 Sb.: §9 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §80 odst.2; 65/1965 Sb.: §69; 65/1965 Sb.: §70 odst.1; 84/1972 Sb.: §82 odst.2; 84/1972 Sb.: §99 odst.1; 527/1990 Sb.: §44 odst.1; 527/1990 Sb.: §44; 527/1990 Sb.: §44 odst.3; 527/1990 Sb.: §45; 527/1990 Sb.: §46; 527/1990 Sb.: §47; 527/1990 Sb.: §52 odst.1; 527/1990 Sb.: §52 odst.2; 527/1990 Sb.: §53 odst.1; 527/1990 Sb.: §53 odst.2; 527/1990 Sb.: §54 odst.2; 527/1990 Sb.: §80 odst.2; 550/1990 Sb.: §25 odst.4;

46/1994 Uznáni cizího rozhodnutí o neplatnosti manželství

Datum: 30.03.1994 · Sbírkové č.: 46/1994 · Sp. zn.: Ncu 182/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §1; 94/1963 Sb.: §11; 97/1963 Sb.: §64 písm.d); 97/1963 Sb.: §64 písm.a); 97/1963 Sb.: §97 odst.2;

47/1994 Úprava výše důchodu s ohledem na mimosoudní rehabilitaci

Datum: 12.02.1993 · Sbírkové č.: 47/1994 · Sp. zn.: 3 Cao 23/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 190 · Vztah k předpisu: 121/1975 Sb.; 100/1988 Sb.; 87/1991 Sb.: §2 odst.1; 87/1991 Sb.: §21; 87/1991 Sb.: §23;

48/1994 Posuzování schopnosti žadatele o důchod k výkonu soustavného zaměstnání

Datum: 12.02.1993 · Sbírkové č.: 48/1994 · Sp. zn.: 5 Cao 34/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 192 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §132; 100/1988 Sb.: §29 odst.2; 100/1988 Sb.: §37 odst.2 písm.c); 100/1988 Sb.: §125 odst.1; 582/1991 Sb.: §4 odst.2;

49/1994 Neplatné skončení pracovního poměru z důvodů politické perzekuce a důchod

Datum: 12.02.1993 · Sbírkové č.: 49/1994 · Sp. zn.: 3 Cao 24/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §12; 118/1988 Sb.; 87/1991 Sb.: §21;

50/1994 Rozhodná doba pro soc.zabezpečení a vojenské cvičení u PTP

Datum: 14.05.1993 · Sbírkové č.: 50/1994 · Sp. zn.: 3 Cao 108/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §176; 119/1990 Sb.: §25 odst.7 písm.b); 119/1990 Sb.; 87/1991 Sb.: §17; 87/1991 Sb.: §18 odst.1; 87/1991 Sb.: §24 odst.4; 87/1991 Sb.: §29 odst.1; 87/1991 Sb.: §29 odst.3 písm.c); 87/1991 Sb.: §29 odst.2; 87/1991 Sb.: §29 odst.3 písm.d); 582/1991 Sb.: §4 odst.3;

51/1994 Dávka důchodového zabezpečení jako dávka dobrovolná a přezkum rozhodnutí

Datum: 12.05.1993 · Sbírkové č.: 51/1994 · Sp. zn.: 1 Cao 46/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §250p; 99/1963 Sb.: §250q odst.2; 100/1988 Sb.: §97 odst.2; 100/1988 Sb.: §103 odst.2; 100/1988 Sb.: §103 odst.1; 100/1988 Sb.: §103 odst.4;

52/1994 Soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Datum: 28.04.1992 · Sbírkové č.: 52/1994 · Sp. zn.: 6 Cdo 1/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §238 odst.1; 65/1965 Sb.: §35 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.f); 65/1965 Sb.: §53 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §73; 65/1965 Sb.: §74; 262/2006 Sb.: §52;

53/1994 Privatizace provozní jednotky a nájemní smlouva

Datum: 06.01.1994 · Sbírkové č.: 53/1994 · Sp. zn.: Odon 33/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 116/1990 Sb.: §10; 116/1990 Sb.; 427/1990 Sb.: §15 odst.1;

54/1994 Smlouva o sporožirovém účtu a vyplývající závazkové vztahy

Datum: 13.09.1993 · Sbírkové č.: 54/1994 · Sp. zn.: 5 Cmo 187/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 209 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §87 písm.d); 40/1964 Sb.: §334; 513/1991 Sb.: §261 odst.3 písm.d); 513/1991 Sb.: §708; 513/1991 Sb.: §763 odst.1;

55/1994 Uložení povinnosti zdržet užívání části zapsaného obchodního jména

Datum: 09.08.1993 · Sbírkové č.: 55/1994 · Sp. zn.: 3 Cmo 234/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §74; 513/1991 Sb.: §8; 513/1991 Sb.: §12; 513/1991 Sb.: §28; 549/1991 Sb.: §10 odst.1;

56/1994 Přerušení řízení a rozhodnutí o otázce příslušející ústavnímu soudu

Datum: 30.08.1993 · Sbírkové č.: 56/1994 · Sp. zn.: 7 Cmo 97/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §109 odst.1 písm.b); 91/1991 Sb.: čl.8 písm.d); 24/1993 Sb.;

57/1994 Fond národního majetku jako podnikatelský subjekt

Datum: 04.10.1993 · Sbírkové č.: 57/1994 · Sp. zn.: 5 Cmo 203/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 215 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.a); 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.b); 171/1991 Sb.: §1; 171/1991 Sb.: §4; 171/1991 Sb.: §18 odst.2; 171/1991 Sb.: §19; 171/1991 Sb.: §20 odst.2; 171/1991 Sb.: §21; 513/1991 Sb.: §2 odst.2; 513/1991 Sb.: §2 odst.1; 513/1991 Sb.: §476; 513/1991 Sb.: §768; 282/1992 Sb.;

58/1994 Účastníci obchodní věci z různých států a věcná příslušnost soudu

Datum: 27.10.1993 · Sbírkové č.: 58/1994 · Sp. zn.: 15 Co 413/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 218 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §9 odst.1; 99/1963 Sb.: §85 odst.4; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 209/1993 Sb.;

59/1994 Příslušnost soudu a spory ze smluv o půjčce mezi fyz.osobami a spořitelnou

Datum: 26.02.1993 · Sbírkové č.: 59/1994 · Sp. zn.: 7 Co 6/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §9 odst.1; 99/1963 Sb.: §9 odst.3; 99/1963 Sb.: §103; 40/1964 Sb.: §341; 40/1964 Sb.: §657; 509/1991 Sb.; 513/1991 Sb.: §763 odst.1; 513/1991 Sb.; 21/1992 Sb.: §17 odst.3; 21/1992 Sb.: §43;

60/1994 Zápis výmazu družstva v obchodním rejstříku a předložení listin

Datum: 15.10.1993 · Sbírkové č.: 60/1994 · Sp. zn.: 7 Cmz 20/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §120; 99/1963 Sb.: §120 odst.1; 99/1963 Sb.: §200b odst.1; 99/1963 Sb.: §236 odst.1; 99/1963 Sb.: §242 odst.1; 513/1991 Sb.: §31; 513/1991 Sb.: §256 odst.4; 513/1991 Sb.: §765; 519/1991 Sb.; 337/1992 Sb.: §35 odst.2; 337/1992 Sb.: §35 odst.5;

61/1994 Příslušnost soudu a uložení povinnosti u ochrany osobních údajů

Datum: 11.06.1993 · Sbírkové č.: 61/1994 · Sp. zn.: 5 Co 69/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.1; 99/1963 Sb.: §9 odst.2; 99/1963 Sb.: §9 odst.4; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.2; 99/1963 Sb.: §221 odst.1 písm.b); 40/1964 Sb.: §11; 451/1991 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 451/1991 Sb.: §9 odst.1; 256/1992 Sb.: §17 písm.e); 256/1992 Sb.: §20 písm.b); 256/1992 Sb.: §23; 89/2012 Sb.: §81;

62/1994 Soudní výkon rozhodnutí vyklizením bytu a dodatečné provedení

Datum: 31.03.1993 · Sbírkové č.: 62/1994 · Sp. zn.: 2 Cdo 15/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 225 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §99 odst.3; 99/1963 Sb.: §239 odst.3; 99/1963 Sb.: §239 odst.1; 99/1963 Sb.: §340 odst.2; 99/1963 Sb.: §368 odst.2; 41/1964 Sb.; 519/1991 Sb.; 37/1992 Sb.: §66;

63/1994 Volba příslušného soudu podle sídla české právnické osoby

Datum: 03.11.1993 · Sbírkové č.: 63/1994 · Sp. zn.: 6 Co 1875/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 228 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.1; 99/1963 Sb.: §87 písm.d); 171/1993 Sb.;

64/1994 Vydražená věc státem jako předmět vydání v restituci

Datum: 28.05.1993 · Sbírkové č.: 64/1994 · Sp. zn.: 7 Co 696/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 141/1950 Sb.: §114; 141/1950 Sb.: §513; 142/1950 Sb.: §322; 142/1950 Sb.: §342; 142/1950 Sb.: §481; 40/1964 Sb.: §132; 40/1964 Sb.: §133; 87/1991 Sb.: §2 odst.1 písm.c); 87/1991 Sb.: §3 odst.2 písm.c); 87/1991 Sb.: §6 odst.2; 87/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.h); 87/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.e); 87/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.b);

65/1994 Finanční náhrada za nemovitost v restitučním řízení

Datum: 12.10.1993 · Sbírkové č.: 65/1994 · Sp. zn.: 9 Co 280/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §55 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §100 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §112; 119/1990 Sb.: §23; 119/1990 Sb.; 87/1991 Sb.: §1 odst.2; 87/1991 Sb.: §2 odst.1; 87/1991 Sb.: §5; 87/1991 Sb.: §7; 87/1991 Sb.: §13; 87/1991 Sb.: §13 odst.2; 87/1991 Sb.: §19 odst.1; 87/1991 Sb.: §20 odst.1;

66/1994 Vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví a pronajatá věc

Datum: 23.02.1990 · Sbírkové č.: 66/1994 · Sp. zn.: 19 Co 678/88 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 235 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §150; 89/2012 Sb.: §698; 89/2012 Sb.: §709; 89/2012 Sb.: §736;

67/1994 Investiční kupón z kupónové knížky jako součást aktiv dědictví

Datum: 22.07.1993 · Sbírkové č.: 67/1994 · Sp. zn.: 12 Co 409/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §22 odst.1; 383/1991 Sb.: §1; 383/1991 Sb.: §6 odst.2;

68/1994 Peněžní prostředky na účtu povinného jako součást majetkové podstaty

Datum: 09.09.1993 · Sbírkové č.: 68/1994 · Sp. zn.: 12 Co 646/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §254 odst.2; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §44; 328/1991 Sb.: §45; 513/1991 Sb.: §68 odst.3 písm.f); 513/1991 Sb.: §68 odst.1; 513/1991 Sb.: §68 odst.2;

69/1994 Soudní poplatek u odvolání proti vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

Datum: 04.11.1992 · Sbírkové č.: 69/1994 · Sp. zn.: 8 Co 358/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 243 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §142 odst.2; 99/1963 Sb.: §148 odst.1; 99/1963 Sb.: §220 odst.2; 99/1963 Sb.: §224 odst.1; 549/1991 Sb.: §2 odst.4;

70/1994 Nárok restituční u pozemkového úřadu a zastavění pozemku

Datum: 25.02.1993 · Sbírkové č.: 70/1994 · Sp. zn.: 15 Ca 46/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §119 odst.2; 229/1991 Sb.: §1 odst.1; 229/1991 Sb.: §4 odst.2 písm.c); 229/1991 Sb.: §5 odst.1; 229/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.h); 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 229/1991 Sb.: §9 odst.1; 229/1991 Sb.: §11 odst.2; 229/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.c); 229/1991 Sb.: §30;

71/1994 Prodloužení lhůt k uplatnění nároků v restituci

Datum: 23.03.1993 · Sbírkové č.: 71/1994 · Sp. zn.: 5 C 79/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Jindřichův Hradec · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 12/1945 Sb.II; 33/1945 Sb.II; 229/1991 Sb.: §8; 229/1991 Sb.: §10 odst.2; 243/1992 Sb.: §11; 243/1992 Sb.: §12; 39/1993 Sb.;

72/1994 Restituce a nárok na vydání vs. nárok na přechod vlastnického práva

Datum: 11.08.1993 · Sbírkové č.: 72/1994 · Sp. zn.: 5 C 325/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Jindřichův Hradec · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 250 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §23 odst.2; 229/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.a); 229/1991 Sb.: §8 odst.1; 229/1991 Sb.: §13; 39/1993 Sb.;

73/1994 Žaloba na určení nezákonnosti stávky

Datum: 20.05.1994 · Sbírkové č.: 73/1994 · Sp. zn.: Cdon 8/94 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §35; 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 2/1991 Sb.: §16; 2/1991 Sb.: §17; 2/1991 Sb.: §18; 2/1991 Sb.: §18 odst.1; 2/1991 Sb.: §20 písm.d); 2/1991 Sb.: §20 písm.c); 2/1991 Sb.: §21;

74/1994 Podjatost soudce a náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Datum: 04.01.1994 · Sbírkové č.: 74/1994 · Sp. zn.: Nco 170/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6-7/1994 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §14 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.