Vydání 3/1994

Číslo: 3/1994 · Ročník: XLVI

Obsah vydání 3/1994

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

42/1994 Generální prokurátor jako účastník řízení o popření otcovství

Datum: 08.12.1993 · Sbírkové č.: 42/1994 · Sp. zn.: Cpj 136/93 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1994 · Strana: 89 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §62; 99/1963 Sb.: §35 odst.3; 99/1963 Sb.: §90; 283/1993 Sb.: §41;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

31/1994 Přiznání invalidity následkem pracovního úrazu

Datum: 30.06.1992 · Sbírkové č.: 31/1994 · Sp. zn.: 4 Cao 57/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/1994 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §124 odst.1; 54/1975 Sb.: §64 odst.1 písm.a); 100/1988 Sb.: §14 odst.2 písm.a); 100/1988 Sb.: §19 odst.2; 100/1988 Sb.: §30 odst.2 písm.a); 100/1988 Sb.: §31 odst.1 písm.b); 100/1988 Sb.: §31 odst.1 písm.a); 100/1988 Sb.: §31; 100/1988 Sb.: §31 odst.5; 100/1988 Sb.: §31 odst.2; 100/1988 Sb.: §31 odst.1 písm.d); 100/1988 Sb.: §37 odst.5; 100/1988 Sb.: §37 odst.6; 100/1988 Sb.: §39 odst.5; 149/1988 Sb.: §14 odst.1; 149/1988 Sb.: §59 odst.1 písm.j); 149/1988 Sb.: §59 odst.1 písm.i); 236/1988 Sb.;

32/1994 Započtení doby zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení

Datum: 24.08.1992 · Sbírkové č.: 32/1994 · Sp. zn.: 2 Cao 208/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/1994 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §250l; 87/1991 Sb.: §21 odst.1; 87/1991 Sb.: §22 odst.3; 87/1991 Sb.: §22; 87/1991 Sb.: §22 odst.1; 87/1991 Sb.: §24 odst.1;

33/1994 Uvolnění části důchodu nevyplaceného v době výkonu trestu

Datum: 08.04.1992 · Sbírkové č.: 33/1994 · Sp. zn.: 5 Cao 2/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/1994 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §247 odst.3; 100/1988 Sb.: §97 odst.2; 100/1988 Sb.: §100; 100/1988 Sb.: §161 odst.2; 100/1989 Sb.;

34/1994 Vymezení dovolacího návrhu a k pojmu bezúhonnosti

Datum: 28.01.1993 · Sbírkové č.: 34/1994 · Sp. zn.: 7 Cdo 14/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1994 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §238 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §238 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §241 odst.2 písm.d); 128/1990 Sb.: §3 odst.1 písm.d); 128/1990 Sb.: §3 odst.1 písm.f); 128/1990 Sb.: §13; 128/1990 Sb.: §14; 23/1991 Sb.; 455/1991 Sb.: §6 odst.2;

35/1994 Bytová náhrada při pozbytí práva užívat byt

Datum: 28.05.1992 · Sbírkové č.: 35/1994 · Sp. zn.: 2 Cz 14/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/1994 · Strana: 73 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §126; 40/1964 Sb.: §140; 40/1964 Sb.: §496; 40/1964 Sb.: §712; 40/1964 Sb.: §835;

36/1994 Neplatnost postupní smlouvy a dostatečně určité vymezení služebnosti

Datum: 24.12.1993 · Sbírkové č.: 36/1994 · Sp. zn.: 3 Cdo 12/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1994 · Strana: 74 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37; 40/1964 Sb.: §134; 40/1964 Sb.: §135a odst.1; 40/1964 Sb.: §409; 40/1964 Sb.: §507a odst.3; 40/1964 Sb.: §630; 89/2012 Sb.: §553; 89/2012 Sb.: §556; 89/2012 Sb.: §2707;

37/1994 Výživa rozvedené manželce od rodičů bývalého manžela

Datum: 28.04.1992 · Sbírkové č.: 37/1994 · Sp. zn.: 5 Cz 11/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/1994 · Strana: 77 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §85; 94/1963 Sb.: §86; 94/1963 Sb.: §87; 94/1963 Sb.: §88 odst.1; 94/1963 Sb.: §88; 94/1963 Sb.: §88 odst.2; 94/1963 Sb.: §92 odst.1; 94/1963 Sb.: §92; 94/1963 Sb.: §92 odst.2; 89/2012 Sb.: §910;

38/1994 Opravný prostředek proti rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 09.10.1992 · Sbírkové č.: 38/1994 · Sp. zn.: 6 A 91/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/1994 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §10 odst.2; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104; 99/1963 Sb.: §246; 99/1963 Sb.: §246c; 99/1963 Sb.: §250j odst.4; 99/1963 Sb.: §250s; 549/1991 Sb.: §2 odst.1 písm.a); 549/1991 Sb.: §4 písm.a); 549/1991 Sb.: §7 odst.1; 549/1991 Sb.: §9 odst.2; 549/1991 Sb.: §9 odst.4; 240/1993 Sb.;

39/1994 Přezkoumatelnost rozhodnutí vydaného na základě správního uvážení

Datum: 15.10.1992 · Sbírkové č.: 39/1994 · Sp. zn.: 6 A 6/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/1994 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §245 odst.2; 99/1963 Sb.: §249 odst.2; 68/1979 Sb.: §25 odst.2; 68/1979 Sb.: §31 písm.a); 88/1979 Sb.: §33 odst.2 písm.b);

40/1994 Přezkum správního rozhodnutí a vymezení ústředních orgánů státní správy

Datum: 21.04.1993 · Sbírkové č.: 40/1994 · Sp. zn.: 6 A 98/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1994 · Strana: 84 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §246 odst.1; 99/1963 Sb.: §246 odst.2; 71/1967 Sb.: §24 odst.1; 2/1969 Sb.; 468/1991 Sb.: §10 odst.2; 468/1991 Sb.: §15 odst.1; 468/1991 Sb.: §15 odst.2 písm.a); 468/1991 Sb.: §25 odst.2; 231/2001 Sb.: §4;

41/1994 Vzdání se přídělu zemědělských nemovitostí jako darování státu

Datum: 15.02.1993 · Sbírkové č.: 41/1994 · Sp. zn.: 15 Ca 37/93 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/1994 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §628; 40/1964 Sb.; 229/1991 Sb.: §4; 229/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.h); 229/1991 Sb.: §9; 229/1991 Sb.: §11 odst.2; 229/1991 Sb.: §12;

43/1994 Zastoupení účastníka řízení a jeho nepřípustnost

Datum: 08.06.1993 · Sbírkové č.: 43/1994 · Sp. zn.: 10 Cmo 254/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/1994 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §24; 99/1963 Sb.: §27 odst.2; 128/1990 Sb.: §15 odst.1; 209/1990 Sb.: §3; 129/1991 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.