Vydání 10/1994

Číslo: 10/1994 · Ročník: XLVI

Obsah vydání 10/1994

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

49/1994 Vrácení věci státnímu zástupci k došetření

Datum: 10.02.1994 · Sbírkové č.: 49/1994 · Sp. zn.: 4 To 64/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 10/1994 · Strana: 337 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §36 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §37; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §242; 141/1961 Sb.: §314b odst.2; 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §314a odst.1; 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.c; 292/1993 Sb.;

50/1994 Jednočinný souběh ohrožení pod vlivem návykové látky a ublížení na zdraví

Datum: 24.09.1993 · Sbírkové č.: 50/1994 · Sp. zn.: 2 Tz 23/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §201 písm.d); 140/1961 Sb.: §223;

51/1994 Účel trestu a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty - věc, ohledně níž lze uložit trest propadnutí věci.

Datum: 08.09.1993 · Sbírkové č.: 51/1994 · Sp. zn.: 7 To 27/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 342 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §23; 140/1961 Sb.: §55 odst.2; 140/1961 Sb.: §55 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §55; 141/1961 Sb.: §80; 40/2009 Sb.: §70;

52/1994 Použití evidence osob jako důkazu v trestním řízení

Datum: 29.04.1994 · Sbírkové č.: 52/1994 · Sp. zn.: 7 To 83/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 344 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 290/1993 Sb.;

53/1994 Místo spáchání trestného činu podvodu

Datum: 16.03.1994 · Sbírkové č.: 53/1994 · Sp. zn.: Ntd 52/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 347 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 141/1961 Sb.: §16; 141/1961 Sb.: §18 odst.1; 141/1961 Sb.: §22;

54/1994 Pohrdání soudem a ukládání pořádkové pokuty svědkovi odmítajícímu výpověď

Datum: 17.05.1994 · Sbírkové č.: 54/1994 · Sp. zn.: 8 To 5/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 349 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §169b; 141/1961 Sb.: §66 odst.2; 141/1961 Sb.: §66; 141/1961 Sb.: §97; 141/1961 Sb.: §99 odst.2; 141/1961 Sb.: §99 odst.1; 141/1961 Sb.: §100 odst.1; 141/1961 Sb.: §100 odst.2; 141/1961 Sb.: §101;

55/1994 Způsob výkonu trestu cizozemského rozsudku

Datum: 15.06.1994 · Sbírkové č.: 55/1994 · Sp. zn.: Tzn 2/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/1994 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §39a odst.2 písm.c); 140/1961 Sb.: §39a; 140/1961 Sb.: §62 odst.1; 140/1961 Sb.: §234 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §256; 141/1961 Sb.: §384d; 113/1992 Sb.: čl.15 odst.3; 113/1992 Sb.: čl.3; 113/1992 Sb.: čl.15; 113/1992 Sb.: čl.15 odst.1; 113/1992 Sb.: čl.15 odst.2; 292/1993 Sb.;

56/1994 Zpronevěra a použití vypůjčených peněz k jinému účelu

Datum: 14.03.1994 · Sbírkové č.: 56/1994 · Sp. zn.: Ntd 42/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 140/1961 Sb.: §250 odst.2; 141/1961 Sb.: §16; 141/1961 Sb.: §18; 141/1961 Sb.: §21 odst.2; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §657; 40/1964 Sb.: §659;

57/1994 Rozhodování o příslušnosti soudu

Datum: 24.03.1994 · Sbírkové č.: 57/1994 · Sp. zn.: Ntd 58/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 357 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.14; 140/1961 Sb.: §238; 140/1961 Sb.: §247 odst.3 písm.c); 140/1961 Sb.: §247 odst.2; 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §250 odst.2; 140/1961 Sb.: §250 odst.3 písm.b); 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 141/1961 Sb.: §22; 141/1961 Sb.: §24; 557/1991 Sb.; 290/1993 Sb.;

58/1994 Lhůta k podání návrhu na prodloužení vazby

Datum: 13.07.1994 · Sbírkové č.: 58/1994 · Sp. zn.: 1 Tvn 121/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/1994 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71 odst.6; 141/1961 Sb.: §71 odst.3;

59/1994 Změna rozhodnutí v neprospěch obžalovaného

Datum: 12.01.1994 · Sbírkové č.: 59/1994 · Sp. zn.: 6 To 35/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 360 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §8 odst.2; 140/1961 Sb.: §8 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.f); 140/1961 Sb.: §219 odst.1; 140/1961 Sb.: §231 odst.1; 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 140/1961 Sb.: §235 odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §241 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.3; 141/1961 Sb.: §264 odst.2;

60/1994 Pozměňování veřejné listiny a připsání dalšího předmětu podnikání u živnosti. Zákaz činnosti - rozsah zákazu.

Datum: 26.04.1994 · Sbírkové č.: 60/1994 · Sp. zn.: 11 To 222/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 364 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §49; 140/1961 Sb.: §50; 140/1961 Sb.: §57a; 140/1961 Sb.: §176 odst.1; 40/2009 Sb.: §73; 40/2009 Sb.: §176 odst.1;

61/1994 Účastenství na trestných činech různých pachatelů. Pokračování v trestném činu formou účastenství.

Datum: 24.03.1994 · Sbírkové č.: 61/1994 · Sp. zn.: 5 To 25/94 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/1994 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §10 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 40/2009 Sb.: §24 odst.1; 40/2009 Sb.: §116;

62/1994 Přezkoumání rozhodnutí podle dekretu

Datum: 20.07.1994 · Sbírkové č.: 62/1994 · Sp. zn.: Tzn 51/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/1994 · Strana: 370 · Vztah k předpisu: 50/1923 Sb.: §6 odst.1; 16/1945 Sb.II: §1; 16/1945 Sb.II: §3 odst.1; 16/1945 Sb.II: §4; 17/1945 Sb.II: §15; 245/1946 Sb.: §15 odst.2; 141/1961 Sb.: §266; 141/1961 Sb.: §268 odst.1; 119/1990 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.