Vydání 1-2/1994

Číslo: 1-2/1994 · Ročník: XLVI

Obsah vydání 1-2/1994

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/1994 Žádost o zvýšení starobního důchodu pro dobu zajetí v letech 1945-49

Datum: 28.04.1992 · Sbírkové č.: 1/1994 · Sp. zn.: 3 Cao 80/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 101/1964 Sb.: §6 odst.2; 101/1964 Sb.: §7 odst.1 písm.b); 128/1975 Sb.: §66 odst.1; 100/1988 Sb.: §5 odst.1 písm.c); 100/1988 Sb.: §8 odst.2; 100/1988 Sb.: §162 odst.1; 100/1988 Sb.: §174; 149/1988 Sb.: §5 odst.1 písm.b); 582/1991 Sb.: §4 odst.3;

2/1994 Návrh na přezkoumání invalidity

Datum: 30.04.1992 · Sbírkové č.: 2/1994 · Sp. zn.: 4 Cao 15/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 4 · Vztah k předpisu: 76/1957 Ú.l.; 99/1963 Sb.: §248 odst.2 písm.g); 99/1963 Sb.: §249 odst.2; 99/1963 Sb.: §250l; 100/1988 Sb.: §122 odst.1; 128/1988 Sb.: §17; 149/1988 Sb.: §17; 245/1990 Sb.: §7 písm.a); 245/1990 Sb.: §7 písm.e); 23/1991 Sb.: čl.36 odst.2; 183/1991 Sb.: §4; 519/1991 Sb.;

3/1994 Včasnost podání opravného prostředku

Datum: 18.06.1992 · Sbírkové č.: 3/1994 · Sp. zn.: 5 Cao 39/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §247 odst.3; 99/1963 Sb.: §247 odst.2; 99/1963 Sb.: §355; 519/1991 Sb.;

4/1994 Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci důchodové

Datum: 30.06.1992 · Sbírkové č.: 4/1994 · Sp. zn.: 4 Cao 55/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 7 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §4; 100/1988 Sb.: §95 odst.2; 149/1988 Sb.: §3; 87/1991 Sb.: §21; 87/1991 Sb.: §22;

5/1994 Nárok na odstupné kvůli nezpůsobilému zdravotnímu stavu

Datum: 21.12.1992 · Sbírkové č.: 5/1994 · Sp. zn.: 6 Cdo 88/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §195; 100/1988 Sb.: §29 odst.2 písm.c); 19/1991 Sb.: §1; 19/1991 Sb.: §2; 19/1991 Sb.: §5 odst.4; 19/1991 Sb.: §5 odst.1; 19/1991 Sb.: §5 odst.2; 19/1991 Sb.: §5 odst.3; 19/1991 Sb.: §5 odst.4 písm.a); 19/1991 Sb.: §6 odst.2;

6/1994 Předběžné opatření o omezení dispozice a přiměřenost výše dluhu hodnotě věci

Datum: 14.06.1993 · Sbírkové č.: 6/1994 · Sp. zn.: 7 Cmo 48/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §76; 99/1963 Sb.: §77 odst.1 písm.a);

7/1994 Důvody výpovědi z nájmu bytu a přenechání jinému do podnájmu

Datum: 01.03.1993 · Sbírkové č.: 7/1994 · Sp. zn.: 9Co 734/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §120 odst.1; 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §115; 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §719 odst.1;

8/1994 Vadná skutková zjištění jako dovolací důvod

Datum: 30.10.1992 · Sbírkové č.: 8/1994 · Sp. zn.: 7 Cdo 9/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 95/1963 Sb.: §18; 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §237 písm.c); 99/1963 Sb.: §241 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §241 odst.2; 99/1963 Sb.: §241 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §241 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §242 odst.2; 99/1963 Sb.: §243b odst.1;

9/1994 Dovolání proti usnesení o nákladech řízení

Datum: 30.11.1992 · Sbírkové č.: 9/1994 · Sp. zn.: 3 Cdo 105/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §150; 99/1963 Sb.: §238; 99/1963 Sb.: §239 odst.4; 99/1963 Sb.: §239; 99/1963 Sb.: §243b; 270/1990 Sb.; 573/1990 Sb.;

10/1994 Částečný rozsudek v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

Datum: 28.01.1993 · Sbírkové č.: 10/1994 · Sp. zn.: 15 Co 30/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §6; 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 40/1964 Sb.: §149;

11/1994 Přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu

Datum: 25.09.1992 · Sbírkové č.: 11/1994 · Sp. zn.: 7 Co 1269/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §130; 99/1963 Sb.: §142 odst.1; 99/1963 Sb.: §150; 99/1963 Sb.: §165; 99/1963 Sb.: §224; 40/1964 Sb.: §710; 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.f); 40/1964 Sb.: §711 odst.2; 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §712 odst.2; 209/1990 Sb.: §2 odst.1;

12/1994 Odměna advokáta a zpětvzetí žaloby jako úkon právní pomoci

Datum: 11.05.1993 · Sbírkové č.: 12/1994 · Sp. zn.: 10 Co 173/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §37; 99/1963 Sb.: §96 odst.1; 99/1963 Sb.: §146 odst.2; 58/1969 Sb.: §9; 270/1990 Sb.: §16 odst.1 písm.c);

13/1994 Soudní rehabilitace a právo dědiců poškozeného žádat odškodnění

Datum: 03.02.1993 · Sbírkové č.: 13/1994 · Sp. zn.: 12 Co 474/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 26 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 119/1990 Sb.: §26; 47/1991 Sb.;

14/1994 Restituce a výzva k vydání věci

Datum: 24.02.1993 · Sbírkové č.: 14/1994 · Sp. zn.: 3 Cdo 41/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 85/1976 Sb.: §1; 403/1990 Sb.: §2; 403/1990 Sb.: §3; 403/1990 Sb.: §4; 403/1990 Sb.: §5 odst.1; 403/1990 Sb.: §10 odst.4; 403/1990 Sb.: §19 odst.1; 137/1991 Sb.;

15/1994 Mimosoudní rehabilitace a právní akty konfiskace

Datum: 03.02.1993 · Sbírkové č.: 15/1994 · Sp. zn.: 12 Co 17/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 108/1945 Sb.: §1 odst.4; 303/1950 Ú.l.I; 303/1952 Ú.l.; 87/1991 Sb.: §1 odst.1;

16/1994 Konfiskace a posuzování plnění zákonných předpokladů přechodu věci na stát

Datum: 29.10.1992 · Sbírkové č.: 16/1994 · Sp. zn.: 20 Co 413/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 108/1945 Sb.: §1 odst.1; 108/1945 Sb.; 87/1991 Sb.: §2 odst.1 písm.c); 87/1991 Sb.: §4 odst.2; 87/1991 Sb.: §6 odst.1; 87/1991 Sb.: §6 odst.2; 229/1991 Sb.: §1 odst.1; 243/1992 Sb.: §2 odst.1;

17/1994 Stanovení výše výživného a rodič jako podnikatel

Datum: 26.11.1993 · Sbírkové č.: 17/1994 · Sp. zn.: 7 Co 1388/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 35 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §85 odst.2; 94/1963 Sb.: §96 odst.1; 99/1963 Sb.: §131;

18/1994 Opatrovnictví a obec jako orgán místní správy

Datum: 01.04.1993 · Sbírkové č.: 18/1994 · Sp. zn.: 5 Co 468/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §192; 40/1964 Sb.: §18 odst.1; 40/1964 Sb.: §19 odst.1; 40/1964 Sb.: §27 odst.3; 40/1964 Sb.: §422; 367/1990 Sb.: §4; 367/1990 Sb.: §13; 367/1990 Sb.: §14 odst.1; 367/1990 Sb.: §21; 367/1990 Sb.: §58; 410/1992 Sb.; 89/2012 Sb.: §471;

19/1994 Příslušnost soudu k projednání akcesorického závazku

Datum: 23.06.1993 · Sbírkové č.: 19/1994 · Sp. zn.: 1 Cmo 118/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 38 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.a); 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.c);

20/1994 Místní příslušnost soudu podle zákona o mezinárodním právu procesním

Datum: 01.06.1993 · Sbírkové č.: 20/1994 · Sp. zn.: 10 Cmo 249/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §37 odst.1; 99/1963 Sb.: §84; 99/1963 Sb.: §85; 99/1963 Sb.: §86; 99/1963 Sb.: §87 písm.d); 99/1963 Sb.: §87;

21/1994 Vázanost soudu návrhem a povinnost rozhodnout o celé projednávané věci

Datum: 05.04.1993 · Sbírkové č.: 21/1994 · Sp. zn.: 5 Cmo 50/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 99/1963 Sb.: §372; 109/1964 Sb.: §129g odst.2; 109/1964 Sb.: §129g odst.3; 519/1991 Sb.;

22/1994 Nulita správního rozhodnutí a uložení povinnosti neexistujícímu subjektu

Datum: 23.04.1993 · Sbírkové č.: 22/1994 · Sp. zn.: 6 A 14/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §829; 96/1977 Sb.: §18 odst.1 písm.i); 96/1977 Sb.: §34 odst.1 písm.d);

23/1994 Přezkoumání rozhodnutí správního orgánu mimo odvolací řízení

Datum: 14.04.1993 · Sbírkové č.: 23/1994 · Sp. zn.: 6 A 35/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 44 · Vztah k předpisu: 150/1958 Ú.l.; 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.: §247; 71/1967 Sb.: §65; 50/1976 Sb.: §71 odst.2; 85/1976 Sb.: §6; 23/1991 Sb.; 459/1991 Sb.: §10 odst.2 písm.a);

24/1994 Procesní legitimace k žalobám proti rozhodnutím správních orgánů

Datum: 25.09.1992 · Sbírkové č.: 24/1994 · Sp. zn.: 6 A 56/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 47 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.2; 99/1963 Sb.: §85 odst.1; 99/1963 Sb.: §85l; 99/1963 Sb.: §90; 99/1963 Sb.: §105 odst.3; 99/1963 Sb.: §246a odst.2; 99/1963 Sb.: §250m odst.1; 99/1963 Sb.: §250; 99/1963 Sb.: §250n; 99/1963 Sb.: §250m odst.3; 229/1991 Sb.: §9 odst.4;

25/1994 Nepřiznání finanční náhrady za nemovitost v restitučním řízení

Datum: 28.05.1992 · Sbírkové č.: 25/1994 · Sp. zn.: 6 A 15/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 49 · Vztah k předpisu: 108/1945 Sb.: §1 odst.4; 99/1963 Sb.: §9; 99/1963 Sb.: §79; 99/1963 Sb.: §88 odst.1 písm.h); 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.2; 99/1963 Sb.: §135 odst.2; 99/1963 Sb.: §247; 71/1967 Sb.; 58/1969 Sb.; 87/1991 Sb.: §1 odst.1; 87/1991 Sb.: §6 odst.2; 87/1991 Sb.: §13 odst.1; 231/1991 Sb.: §10;

26/1994 Neschválení dohody o vydání nemovitostí pozemkovým úřadem

Datum: 16.06.1992 · Sbírkové č.: 26/1994 · Sp. zn.: 15 Ca 58/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 12/1945 Sb.II: §1; 229/1991 Sb.: §4 odst.1; 229/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.p); 229/1991 Sb.: §7; 229/1991 Sb.: §9 odst.2; 229/1991 Sb.: §9 odst.1; 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 243/1992 Sb.: §2 odst.1;

27/1994 Podmínky pro vydání povolení držet a nosit zbraň

Datum: 04.02.1993 · Sbírkové č.: 27/1994 · Sp. zn.: 15 Ca 325/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 53 · Vztah k předpisu: 147/1983 Sb.: §7 odst.1; 147/1983 Sb.; 49/1990 Sb.;

28/1994 Nárok na vydání nemovitosti a jako překážka vkladu vlastnického práva

Datum: 08.03.1993 · Sbírkové č.: 28/1994 · Sp. zn.: 15 Ca 77/93 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §5 odst.3; 229/1991 Sb.: §6 odst.1; 229/1991 Sb.: §9; 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 265/1992 Sb.: §5 odst.2; 265/1992 Sb.: §5 odst.1; 344/1992 Sb.; 359/1992 Sb.;

29/1994 Porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a regresní náhrada

Datum: 22.09.1992 · Sbírkové č.: 29/1994 · Sp. zn.: 15 Ca 123/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 33/1965 Sb.: §1 odst.1; 33/1965 Sb.: §1 odst.2; 33/1965 Sb.: §2 odst.1; 48/1982 Sb.: §2 odst.1; 48/1982 Sb.: §10; 48/1982 Sb.: §15 odst.1; 550/1991 Sb.: §18;

30/1994 Opravný prostředek podaný cizincem

Datum: 11.08.1993 · Sbírkové č.: 30/1994 · Sp. zn.: Ncdo 17/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1994 · Strana: 60 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §37 odst.1; 99/1963 Sb.: §11 odst.3; 99/1963 Sb.: §246a odst.2; 99/1963 Sb.: §250l odst.1; 229/1991 Sb.: §9 odst.4;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.