Vydání 5-6/1993

Číslo: 5-6/1993 · Ročník: XLV

Obsah vydání 5-6/1993

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

14/1993 Nabídnutí peněz za odstoupení z dražby

Datum: 23.10.1992 · Sbírkové č.: 14/1993 · Sp. zn.: 4 Tz 37/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §7 odst.1; 140/1961 Sb.: §128c písm.b); 140/1961 Sb.: §161 odst.1; 140/1961 Sb.: §250 odst.4; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 557/1991 Sb.;

15/1993 Zabrání věci jako ochranné opatření

Datum: 23.10.1992 · Sbírkové č.: 15/1993 · Sp. zn.: 1 Tz 88/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 168 · Vztah k předpisu: 86/1950 Sb.: §73 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.a);

16/1993 Znak násilí u loupeže

Datum: 20.11.1992 · Sbírkové č.: 16/1993 · Sp. zn.: 6 To 49/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §88; 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §238 odst.2; 140/1961 Sb.: §238; 140/1961 Sb.: §238 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.1;

17/1993 Nepřekažení trestného činu

Datum: 07.05.1992 · Sbírkové č.: 17/1993 · Sp. zn.: 3 To 21/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §167; 140/1961 Sb.: §234; 140/1961 Sb.: §251; 141/1961 Sb.: §220 odst.1;

18/1993 Stanovení výše škody způsobené trestným činem

Datum: 02.03.1992 · Sbírkové č.: 18/1993 · Sp. zn.: 5 To 39/91 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.15; 140/1961 Sb.: §234;

19/1993 Cena obvyklá a stanovení výše škody v trestním řízení

Datum: 22.01.1993 · Sbírkové č.: 19/1993 · Sp. zn.: 1 To 66/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §88; 140/1961 Sb.: §89 odst.15; 140/1961 Sb.: §247;

20/1993 Pokračování v trestném činu

Datum: 16.10.1992 · Sbírkové č.: 20/1993 · Sp. zn.: 11 To 152/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 190 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3;

21/1993 Způsobení větší škody

Datum: 19.10.1992 · Sbírkové č.: 21/1993 · Sp. zn.: 4 Tz 27/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 192 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §201 písm.d); 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §2 odst.6;

22/1993 Opilství ve zmenšené příčetnosti

Datum: 04.06.1992 · Sbírkové č.: 22/1993 · Sp. zn.: 11 To 73/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §12 odst.2; 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §41 odst.1; 140/1961 Sb.: §201a; 140/1961 Sb.: §234; 40/2009 Sb.: §360;

23/1993 Povinnost obviněného plnit poškozenému jako dluh

Datum: 12.11.1992 · Sbírkové č.: 23/1993 · Sp. zn.: 11 To 154/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §23 odst.1; 140/1961 Sb.: §31; 140/1961 Sb.: §89 odst.14; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 40/1964 Sb.: §563;

24/1993 Jednota a totožnost skutku trestného činu

Datum: 03.09.1992 · Sbírkové č.: 24/1993 · Sp. zn.: 2 Tz 5/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 203 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1; 140/1961 Sb.: §3 odst.2; 140/1961 Sb.: §242 odst.1; 140/1961 Sb.: §244 odst.2; 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §163 odst.1; 141/1961 Sb.: §165; 141/1961 Sb.: §176 odst.2; 141/1961 Sb.: §220 odst.1;

25/1993 Protokol o konfrontaci mezi spoluobviněnými jako důkaz

Datum: 08.01.1993 · Sbírkové č.: 25/1993 · Sp. zn.: 11 To 192/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 141/1961 Sb.: §94; 141/1961 Sb.: §207 odst.2; 141/1961 Sb.: §211 odst.1; 141/1961 Sb.: §211; 141/1961 Sb.: §213 odst.1; 40/1964 Sb.: §438 odst.2; 40/1964 Sb.: §438 odst.1;

26/1993 Propuštění obviněného z vazby

Datum: 29.12.1992 · Sbírkové č.: 26/1993 · Sp. zn.: 1 NTv 90/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §68; 141/1961 Sb.: §72 odst.3;

27/1993 Spojení věcí ve společném řízení

Datum: 02.02.1993 · Sbírkové č.: 27/1993 · Sp. zn.: 1 Tvn 20/93 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §20 odst.1; 141/1961 Sb.: §23 odst.3; 141/1961 Sb.: §71 odst.3; 141/1961 Sb.: §71 odst.4;

28/1993 Započítávání doby vazby

Datum: 30.12.1992 · Sbírkové č.: 28/1993 · Sp. zn.: Tv 16/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §38 odst.1; 141/1961 Sb.: §38 odst.1; 141/1961 Sb.: §71 odst.1;

29/1993 Nahrazení vazby slibem obviněného

Datum: 30.10.1992 · Sbírkové č.: 29/1993 · Sp. zn.: 6 To 14/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §73 písm.b);

30/1993 Důvod vazby a vrácení věci k došetření prokurátorovi

Datum: 15.01.1993 · Sbírkové č.: 30/1993 · Sp. zn.: 11 Tz 51/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 221 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 písm.b); 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §192;

31/1993 Poškozený a jeho účast v trestním řízení

Datum: 09.04.1993 · Sbírkové č.: 31/1993 · Sp. zn.: 11 To 10/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.1; 141/1961 Sb.: §43 odst.2; 141/1961 Sb.: §44 odst.2; 141/1961 Sb.: §253 odst.1;

32/1993 Podání opravného prostředku v zákonné lhůtě

Datum: 20.11.1992 · Sbírkové č.: 32/1993 · Sp. zn.: 4 Tz 52/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §60 odst.4 písm.a); 141/1961 Sb.: §60 odst.4;

33/1993 Obsazení soudu při přibrání znalce

Datum: 20.11.1992 · Sbírkové č.: 33/1993 · Sp. zn.: VII Torz 52/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.9; 141/1961 Sb.: §12 odst.1; 141/1961 Sb.: §105 odst.1; 119/1990 Sb.: §4; 119/1990 Sb.: §5 odst.1; 119/1990 Sb.: §12 odst.1; 119/1990 Sb.: §33 odst.2;

34/1993 Postoupení věci jinému orgánu

Datum: 10.10.1991 · Sbírkové č.: 34/1993 · Sp. zn.: 4 Tz 41/91 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/1993 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §171 odst.1; 200/1990 Sb.: §51; 200/1990 Sb.: §52;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.