Vydání 3-4/1993

Číslo: 3-4/1993 · Ročník: XLV

Obsah vydání 3-4/1993

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

14/1993 Důchod za výsluhu let

Datum: 14.05.1992 · Sbírkové č.: 14/1993 · Sp. zn.: 2 Cao 77/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 101 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §8 odst.1 písm.c); 100/1988 Sb.: §8 odst.1 písm.b); 100/1988 Sb.: §8 odst.1 písm.f); 100/1988 Sb.: §8 odst.1 písm.e); 100/1988 Sb.: §8 odst.1 písm.d); 100/1988 Sb.: §40 odst.2; 100/1988 Sb.: §40 odst.1 písm.c);

15/1993 Doba studia VŠ pro důchodové zabezpečení

Datum: 18.11.1992 · Sbírkové č.: 15/1993 · Sp. zn.: 2 Cao 251/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 121/1975 Sb.; 100/1988 Sb.: §10; 87/1991 Sb.: §24 odst.5; 87/1991 Sb.: §25 odst.5; 87/1991 Sb.: §26; 174/1991 Sb.: §5;

16/1993 Mimořádné poskytování starobního důchodu

Datum: 12.04.1992 · Sbírkové č.: 16/1993 · Sp. zn.: 2 Cao 33/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §29 odst.2 písm.c); 557/1990 Sb.: §2; 557/1990 Sb.: §3;

17/1993 Důchod z penzijního nadlepšení

Datum: 29.05.1992 · Sbírkové č.: 17/1993 · Sp. zn.: 1 Cao 58/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 18/1954 Sb.; 117/1955 Ú.l.; 121/1975 Sb.: §173 bod.8; 121/1975 Sb.: §173; 87/1991 Sb.: §33 odst.4; 222/1991 Sb.;

18/1993 Odstupné jako mzda

Datum: 28.09.1992 · Sbírkové č.: 18/1993 · Sp. zn.: 5 Cao 108/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 111 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §12 odst.2; 149/1988 Sb.: §11; 149/1988 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 195/1991 Sb.: §3;

19/1993 Doba rozhodná pro přiznání odstupného

Datum: 21.12.1992 · Sbírkové č.: 19/1993 · Sp. zn.: 6 Cz 14/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 113 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §242 odst.2; 65/1965 Sb.: §242 odst.1 písm.a); 195/1989 Sb.: §11 odst.1; 195/1989 Sb.: §17a odst.1; 195/1989 Sb.: §17a odst.2; 195/1989 Sb.: §17a odst.3; 195/1989 Sb.: §17a; 162/1990 Sb.; 312/1990 Sb.; 3/1991 Sb.: čl.III bod.10; 3/1991 Sb.: čl.III;

20/1993 Věrnostní přídavek horníků

Datum: 29.10.1992 · Sbírkové č.: 20/1993 · Sp. zn.: 6 Cz 19/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 62/1983 Sb.: §2 odst.1; 62/1983 Sb.: §7 odst.2; 62/1983 Sb.: §7 odst.1; 67/1983 Sb.;

21/1993 Náhrada za ztrátu na výdělku

Datum: 07.10.1992 · Sbírkové č.: 21/1993 · Sp. zn.: 6 Cdo 40/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §238 odst.1; 40/1964 Sb.: §447; 89/2012 Sb.: §2963;

22/1993 Výživné pro dítě svěřené do pěstounské péče

Datum: 29.10.1992 · Sbírkové č.: 22/1993 · Sp. zn.: 5 Cz 22/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 130 · Vztah k předpisu: 50/1973 Sb.: §5; 50/1973 Sb.: §7 odst.1;

23/1993 Rozpor obecně závazného předpisu se zákonem

Datum: 30.10.1992 · Sbírkové č.: 23/1993 · Sp. zn.: 4 Cao 44/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 117/1955 Ú.l.; 99/1963 Sb.: §109 odst.1 písm.b); 101/1964 Sb.: §125; 87/1991 Sb.: §33 odst.4; 87/1991 Sb.: §34 odst.4; 222/1991 Sb.;

24/1993 Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení

Datum: 31.08.1992 · Sbírkové č.: 24/1993 · Sp. zn.: 7 Co 4/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 135 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §96 odst.3; 99/1963 Sb.: §173 odst.2; 99/1963 Sb.: §174; 99/1963 Sb.: §208; 99/1963 Sb.: §211;

25/1993 Odnětí možnosti jednat před soudem

Datum: 21.08.1992 · Sbírkové č.: 25/1993 · Sp. zn.: 2 Cdo 19/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 138 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229; 99/1963 Sb.: §237 písm.f);

26/1993 Náhradní byt při zrušení společného nájmu družstevního bytu

Datum: 12.05.1992 · Sbírkové č.: 26/1993 · Sp. zn.: 6 Co 494/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 141 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §712 odst.2;

27/1993 Společný nájem bytu

Datum: 17.08.1992 · Sbírkové č.: 27/1993 · Sp. zn.: 2 Cdo 8/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 143 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §238 odst.1; 99/1963 Sb.: §241 odst.2; 40/1964 Sb.: §175; 40/1964 Sb.: §177; 40/1964 Sb.: §703; 40/1964 Sb.: §705; 40/1964 Sb.: §871; 509/1991 Sb.;

28/1993 Rozhodování soudů o bytové náhradě

Datum: 24.08.1992 · Sbírkové č.: 28/1993 · Sp. zn.: 2 Cdo 6/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 147 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §160 odst.3; 99/1963 Sb.: §206; 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 40/1964 Sb.: §3; 40/1964 Sb.: §179 odst.1; 40/1964 Sb.: §705; 40/1964 Sb.: §712; 509/1991 Sb.;

29/1993 Zrušení práva společného nájmu bytu

Datum: 21.08.1992 · Sbírkové č.: 29/1993 · Sp. zn.: 2 Cdo 10/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 99/1963 Sb.: §206 odst.2; 99/1963 Sb.: §212 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §221 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §221 odst.2; 99/1963 Sb.: §235d; 40/1964 Sb.: §705 odst.2; 40/1964 Sb.: §705 odst.1; 40/1964 Sb.: §712 odst.6; 89/2012 Sb.: §768;

30/1993 Klamavá reklama a předběžné opatření

Datum: 12.11.1992 · Sbírkové č.: 30/1993 · Sp. zn.: 2 Cmo 146/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 159/1973 Sb.; 174/1988 Sb.: §18; 513/1991 Sb.: §45; 513/1991 Sb.: §46; 513/1991 Sb.: §47;

31/1993 Dohoda o vypořádání dědictví

Datum: 26.06.1992 · Sbírkové č.: 31/1993 · Sp. zn.: 4 Cz 27/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175q; 40/1964 Sb.: §482;

32/1993 Řízení o pozastavení činnosti politické strany

Datum: 23.11.1992 · Sbírkové č.: 32/1993 · Sp. zn.: Cf 68/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 159 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200h; 40/1964 Sb.: §18; 424/1991 Sb.: §15 písm.a); 424/1991 Sb.: §21 odst.2;

33/1993 Náhrada nákladů občanského soudního řízení a žádost o předběžné projednání

Datum: 28.02.1992 · Sbírkové č.: 33/1993 · Sp. zn.: 8 Co 73/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3-4/1993 · Strana: 162 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §137; 99/1963 Sb.: §142 odst.1; 58/1969 Sb.: §9 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.