Vydání 1-2/1993

Číslo: 1-2/1993 · Ročník: XLV

Obsah vydání 1-2/1993

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/1993 Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení

Datum: 02.10.1992 · Sbírkové č.: 1/1993 · Sp. zn.: Cmpj 61/92 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 53 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §96 odst.3; 99/1963 Sb.: §146 odst.2; 99/1963 Sb.: §146 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §173 odst.2; 99/1963 Sb.: §174; 99/1963 Sb.: §208; 99/1963 Sb.: §211;

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/1993 Spáchání vraždy "zvlášť surovým způsobem"

Datum: 18.11.1991 · Sbírkové č.: 1/1993 · Sp. zn.: 7 To 63/91 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §219 odst.1;

2/1993 Rozsah regresní náhrady

Datum: 06.01.1992 · Sbírkové č.: 2/1993 · Sp. zn.: 4 To 62/91 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.2; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 40/1964 Sb.: §498; 40/1964 Sb.: §868; 33/1965 Sb.; 266/1991 Sb.;

3/1993 Škoda nikoli nepatrná

Datum: 15.07.1992 · Sbírkové č.: 3/1993 · Sp. zn.: 1 To 33/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 8 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §14; 140/1961 Sb.: §89 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.14; 258/1990 Sb.; 464/1991 Sb.: §1; 464/1991 Sb.: §2; 53/1992 Sb.;

4/1993 Psychická pomoc formou utvrzování pachatele. Ohrožení pod vlivem návykové látky - účastenství.

Datum: 30.09.1992 · Sbírkové č.: 4/1993 · Sp. zn.: 4 Tz 27/91 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §23 odst.1; 140/1961 Sb.: §31 odst.1; 140/1961 Sb.: §49 odst.1; 140/1961 Sb.: §201; 40/2009 Sb.: §24 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §274;

5/1993 Převedení věci získané trestným činem a podílnictví

Datum: 27.03.1992 · Sbírkové č.: 5/1993 · Sp. zn.: 7 Tz 31/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9; 140/1961 Sb.: §10 odst.1; 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §251 odst.1 písm.a);

6/1993 Spolupachatelství při porušování domovní svobody

Datum: 31.01.1992 · Sbírkové č.: 6/1993 · Sp. zn.: 1 To 64/91 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §238;

7/1993 Výkon podmíněného trestu

Datum: 31.07.1992 · Sbírkové č.: 7/1993 · Sp. zn.: 6 Tz 106/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §60 odst.1; 175/1990 Sb.: čl.II odst.3; 175/1990 Sb.: čl.II;

8/1993 Vyšetření na detektoru lži jako důkaz

Datum: 25.03.1992 · Sbírkové č.: 8/1993 · Sp. zn.: 6 To 12/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 26 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §91; 141/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §211 odst.3; 141/1961 Sb.: §211 odst.4; 141/1961 Sb.: §211 odst.2;

9/1993 Spolehlivé zjištění totožnosti obviněného

Datum: 08.04.1992 · Sbírkové č.: 9/1993 · Sp. zn.: 11 Tz 8/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 29 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §92 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 42/1989 Sb.;

10/1993 Zbytečné oddálení rozhodnutí prováděním dalších důkazů

Datum: 14.11.1991 · Sbírkové č.: 10/1993 · Sp. zn.: 3 Tz 62/91 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 35 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §134 odst.2; 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.b);

11/1993 Stanovení výše odměny ustanoveného obhájce

Datum: 29.04.1992 · Sbírkové č.: 11/1993 · Sp. zn.: 11 To 92/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.3;

12/1993 Výslech svědka jako samostatný úkon

Datum: 21.08.1992 · Sbírkové č.: 12/1993 · Sp. zn.: 1 To 34/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 42 · Vztah k předpisu: 270/1990 Sb.: §16 odst.1 písm.d);

13/1993 Předmět a rozsah dokazování v přípravném řízení

Datum: 29.05.1992 · Sbírkové č.: 13/1993 · Sp. zn.: 4 To 39/92 · Typ: Rozhodnutí (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 44 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §234 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.3 písm.c); 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §89 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §89 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §89 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §176 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

2/1993 Více odpůrců v platebním rozkazu

Datum: 27.08.1990 · Sbírkové č.: 2/1993 · Sp. zn.: 3 Cz 62/90 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §172 odst.1; 40/1964 Sb.: §56; 40/1964 Sb.: §550;

3/1993 Přikázání pohledávky z účtu

Datum: 30.12.1991 · Sbírkové č.: 3/1993 · Sp. zn.: 3 Cz 49/91 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §261 odst.1; 99/1963 Sb.: §284 odst.2; 99/1963 Sb.: §303 odst.1;

4/1993 Rozsah ochrany vynálezu

Datum: 30.12.1991 · Sbírkové č.: 4/1993 · Sp. zn.: 6 Cz 38/91 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135 odst.2; 84/1972 Sb.: §40; 527/1990 Sb.: §86 odst.1;

5/1993 Nemoc z povolání

Datum: 25.06.1990 · Sbírkové č.: 5/1993 · Sp. zn.: 9 Co 146/90 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.;

6/1993 Odnětí částečného invalidního důchodu

Datum: 24.07.1990 · Sbírkové č.: 6/1993 · Sp. zn.: 9 Co 112/90 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §96 odst.1;

7/1993 Přezkoumání vdovského a sirotčího důchodu

Datum: 29.06.1990 · Sbírkové č.: 7/1993 · Sp. zn.: 9 Co 143/90 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §28 odst.1 písm.b); 100/1988 Sb.: §29 odst.1 písm.b); 100/1988 Sb.: §30 odst.7; 100/1988 Sb.: §45; 100/1988 Sb.: §49;

8/1993 Povolení zápisu do obchodního rejstříku

Datum: 25.09.1991 · Sbírkové č.: 8/1993 · Sp. zn.: 7 Cz 22/91 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 72 · Vztah k předpisu: 109/1964 Sb.: §112 odst.2; 111/1990 Sb.: §4 odst.1; 111/1990 Sb.: §12 odst.1;

9/1993 Zápis zemědělského družstva do podnikového rejstříku

Datum: 25.09.1991 · Sbírkové č.: 9/1993 · Sp. zn.: 7 Cz 24/91 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 109/1964 Sb.: §112 odst.2; 162/1990 Sb.: §3 odst.1; 162/1990 Sb.: §9 odst.3; 162/1990 Sb.: §9 odst.1; 162/1990 Sb.: §9 odst.2; 162/1990 Sb.: §15 odst.4 písm.e);

10/1993 Změna zakladatele státního podniku

Datum: 30.01.1992 · Sbírkové č.: 10/1993 · Sp. zn.: 7 Cz 40/90 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 111/1990 Sb.: §19 odst.1; 367/1990 Sb.: §67 odst.2;

11/1993 Pokračování přípravy dítěte na budoucí povolání z hlediska placení výživného

Datum: 31.01.1992 · Sbírkové č.: 11/1993 · Sp. zn.: 7Co 74/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §85 odst.1; 94/1963 Sb.: §96 odst.1; 94/1963 Sb.: §98 odst.1; 89/2012 Sb.: §912;

12/1993 Skončení pracovního poměru dohodou

Datum: 23.05.1991 · Sbírkové č.: 12/1993 · Sp. zn.: 11Co 225/91 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 83 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 65/1965 Sb.: §43 odst.1; 65/1965 Sb.: §240; 65/1965 Sb.: §244 odst.5; 195/1989 Sb.: §11 odst.2; 195/1989 Sb.: §11 odst.1; 195/1989 Sb.: §12; 262/2006 Sb.: §49;

13/1993 Zastoupení dovolatele a zastavení dovolacího řízení

Datum: 02.11.1992 · Sbírkové č.: 13/1993 · Sp. zn.: Cdof 4/92 · Typ: Rozhodnutí (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/1993 · Strana: 87 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43 odst.2; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §241 odst.1; 99/1963 Sb.: §243c;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.